Uw clienten succes bepaalt uw toekomst en wat u eraan kunt doen

Uw clienten succes bepaalt uw toekomst en wat u eraan kunt doen

Afgelopen week sprak ik een aantal kantoren en zij vertelden dat ze uit het werk lopen nu het jaareinde naderde. Dat is een goede zaak voorop gesteld dat het niet komt door klantenverlies maar door efficiënter werk, nu kunnen zij de capaciteit vullen met werk voor bestaande cliënten wat ze altijd hadden moeten doen.
Wanneer u het jaarwerk voor uw cliënten hebt volbracht zou u de volgende vragen moeten stellen;
1. Welke ideeën heeft u om de client te helpen om de omzet of welzijn te doen groeien?

2. Welke ideeën heeft u om de winst van deze client te verbeteren?

3. Welke ideeën heeft u om client te helpen om zijn cashflow te begrijpen en te verbeteren?

4. Welke ideeën heeft om de activa te beschermen?

5. Welke ideeën heeft u om client te helpen bij koop / verkoop van een onderneming?

6. Welke ideeën heeft u om het client pensioen van client te verbeteren?

7. Welke ideeën heeft u om client zijn nalatenschap en successie te regelen?

8. Voeg deze vragen toe naast de reguliere ideeën hoe belasting te besparen.

Train uw accountants en kom met ideeën en communiceer deze met uw client. Ik doe dit met iedere client en dat heeft als client ze opvolgt de volgende gevolgen;

1. levert een positieve impact op de prestaties van client

2. verhoogt de gemiddelde opbrengst per client met 25% door extra advieswerk.

Denk tijdens het samenstellen aan de het advieswiel met de 8 adviespunten en bespreek dit met de client. Het probleem is dat de meeste accountants leiden aan beroepsdeformatie en niet gefocust zijn om cliënten echt te helpen.

Daarnaast volgen hier een paar snelle tips hoe toegevoegde waarde te leveren wat uw cliënt op prijsstelt;

– Bied gratis belletje / mailtjes en overleg

– Licht de onderneming door verbeter mogelijkheden

– Verricht een brainstormsessie hoe uw client te helpen

– Verbind de cliënten door social media

– Bezoek de client gratis 2 maal per jaar om te zien hoe te helpen

– Bel de client gratis 4 maal per jaar en informeer hoe het gaat

– Organiseer seminars en workshops en leer cliënten iets nieuws

Belangrijk is te weten dat u niet moet richten op de verkoop van uw activiteiten, maar de uitkomsten hiervan welke in het voordeel zijn van de client. Dat spreekt de client aan en snapt hij, bovendien is hij niet geïnteresseerd in hoe u het doet alleen dat hij er beter van wordt.

Bedenk goed een succesvolle client is minder genegen van accountant te veranderen dan een minder succesvolle ondernemer. Hoe goed u uw werk ook verricht maar als de resultaten van uw client onderdruk staan gaan ze onvermijdelijk op zoek naar kostenbesparing en drie keer raden waar ze beginnen…. de accountantskosten. Het jaarwerk zien ze als noodzakelijk kwaad. Maar als u onlosmakelijk verbonden bent met succes bedenken ze wel twee keer als ze u inruilen.

De realiteit is dat als u uw werk beperkt tot het minimum jaarwerk dan moet u erop voorbereid zijn dat de computer of een concurrent het goedkoper doet. Dat is de realiteit en een slimme accountant is op zijn toekomst voorbereid. 

Deel dit artikel