Stop de commodity word een Virtual Management Accountant

Stop de commodity word een Virtual Management Accountant

Het idee dat accountants vanaf afstand oftewel virtueel hun cliënten gaan helpen wordt veelvuldig door softwareleveranciers geopperd. Ontwikkelingen op het gebied van mobiele technologie maken het mogelijk dat het concept van “Virtuele Management Accountant (VMA)” daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. Vooruitstrevende en innovatieve kantoren spelen hierop in door aanvullende diensten met hogere toegevoegde waarde aan hun cliënten aan te bieden.

Maar wat betekent “value-added service” of in het Nederlands toegevoegde waarde diensten? We spreken over dienstverlening verder dan het basis boekhouden en samenstelwerk en meer diepgaande analysewerk zoals die door bijvoorbeeld door controllers worden gedaan van grotere ondernemingen. Dit betekent een grote verschuiving voor veel accountantskantoren die MKB ondernemers bedienen. Het betekent ook een verandering in zowel uw verdienmodel en uw denkwijze.

Wat is een Virtuele Management Accountant (VMA)?- een VMA is een part-time controller die slechts een fractie kost van een full-time equivalent- een VMA is begaan met het wel en wee van de onderneming- een VMA functioneert als een klankbord en financieel geweten- een VMA is de noodzakelijke bedrijfsadviseur

Voor veel MKB-ers zijn kosten een belangrijke factor ter bepaling of zij die aanvullende diensten kunnen afnemen. De ondersteuning van een ervaren, deskundige financieel professional was een luxe dat veel MKB-ers niet konden veroorloven. Maar nu is het wel mogelijk omdat deze inzet van VMA te delen over meerdere cliënten en de kosten te spreiden. Door een combinatie van praktijk kennis en ervaring, internetboekhouden, mobiele communicatie technologie en moderne data analyse kan de moderne accountant zijn rol uitbreiden als management accountant.

Waarom ontwikkelt die accountantsrol van financial accountant naar management accountant?Dat komt door volgende trends:- samenstelwerk wordt een commodity- toename van de concurrentie binnen accountancy- prijsdruk- technologische ontwikkeling van de administratiepakkettenDoor deze trends is het belangrijk dat een kantoor zich onderscheidt door zijn dienstverlening. het aanbieden van samenstelwerk, aangiften is nu een basis dienst en die worden steeds meer als een commodity gezien. Het hedendaagse kantoor biedt meer financieel inzicht en analyses dat verder gaat dan het klassieke boekhouden en samenstel- en aangiftewerk.
De accountancy branche kent een grote verscheidenheid aan soorten, variërend van de eenpits administrateur tot de detacheringafdeling van de grote kantoren. De dienstverlening is onder te verdelen in 4 segmenten, zie ook het bovenstaande plaatje (Klik erop om te vergroten):- boekhouden- boekhouden +- financial accountancy- management accountancyDit zjjn de basis diensten die van toepassing zijn op alle kantoren van groot tot klein. Deze diensten vormen de “valuechain” in accountancy. Naarmate een kantoor meer diensten aanbiedt, neemt de toegevoegde waarde toe. De oorspronkelijke diensten zullen steeds meer worden geautomatiseerd en een commodity worden. Die procesmatige diensten dienen niet meer de focus te zijn maar meer wel persoonlijke advisering.

Ok waar nu te starten? Als u eenmaal uw administraties ontsloten heeft via het internet wordt het boekhouden eenvoudiger. Het werk dat eerder tijdrovend en arbeidsintensief was wordt meer gestroomlijnd, efficiënter en vooral sneller. Neem als voorbeeld de bankkoppeling, dit scheelt uw kantoor zeeën van tijd. De focus moet zijn slimmer en niet harder werken zijn. Hoe efficiënter uw proces inricht des te minder tijd besteedt u aan foutherstel. Dit maakt tijd vrij voor aanvullende diensten, verhoogt uw omzet en levert u meer toegevoegde waarde.

Onderzoek toont aan dat 50% van de MKB ondernemingen over 5 jaar niet meer bestaan. Dat is een onthutsende uitkomst. Er zijn veel redenen hiervoor te bedenken maar de belangrijkste is dat dit komt door slechte financiële beslissingen en daar kan een VMA een rol spelen. Hier ligt een kans voor kans kantoren om op in te spelen. Indien u internettoegang heeft tot de administratie van uw cliënten bent u al halverwege op weg. Helaas kunnen de meeste cliënten geen interne controller veroorloven of zijn bewust van het nut hiervan. Ze zijn namelijk druk bezig met zakendoen, klantencontact en verkopen. Maar ze hebben een financieel professional op het gebied van accountancy wel degelijk nodig. Juist nu meer dan ooit. En daar ligt een gouden kans voor de VMA. Opvallend is de meerderheid van de MKB-ers niet bekend zijn welke diensten een accountant kan bieden naast het samenstellen en aangifte werk. En daar ligt een grote kans voor elk kantoor als die het dienstenaanbod uitbreidt.
De VMA rol is de logische vervolg stap. Echter om die rol te verkrijgen moeten accountants die rol wel eerst zien en willen. Dit vraagt om een mindshift, maar zeker niet een grote. De meeste accountants beschikken namelijk over de benodigde kennis, vaardigheden. Belangrijk is dat ze deze diensten daadwerkelijk gaan aanbieden geholpen door internet boekhouden, bankkoppelingen en de inzet van dashboards. Maar wat nog belangrijker is, is de verandering van de kantoorideologie en benadering. Een VMA vraagt om een aantal fundamentele veranderingen in de bedrijfsfilosofie. Het vraagt o.a. om een andere samenwerking en relatie met met de client. De rol van VMA vraagt dat u:- minder focust op het traditionele boekhoudproces – bouwt aan een persoonlijke relatie met uw cliënten- richt op de client contactmomenten zowel persoonlijk als virtueel- luistert en leert wat de doelen van uw cliënten zijn- benadrukt uw cliënten dat u ze wilt helpen hun doelen te realiseren- wordt de “trusted advisor” of vertrouwenspersoon

Heeft u eenmaal deze filosofie omarmt, dan helpt technologie u op weg. Het maakt het mogelijk om overal en ergens via een mobiele device uw cliënten van dienst te zijn. U kunt tegelijk de VMA zijn voor een aantal cliënten. Door de toegankelijkheid van de data kunt u waardevolle adviezen verstrekken die verder rijken dan de traditionele diensten. Er zijn drie belangrijke voordelen aan deze aanpak:- assistentie op afstand maken levert efficiency voordelen – de traditionele dienstverdeling is de start van nieuwe dienstverlening- het maakt een kantoor aantrekkelijker dan andere

Is deze rol van VMA iets voor een kantoor? Dat ligt eraan als een kantoor wil groeien in een digitale omgeving. Accountancy staat om een omslagpunt hoe diensten worden aangeboden en biedt kansen voor kantoren die ze zien. Maar daar zijn voorwaarden aan verbonden,- is een kantoor bereid om zijn dienstenpakket te verbreden?- is een kantoor in staat om te bewegen van een proces gerichte administratiepraktijk naar – persoonlijke of virtuele adviespraktijk?- heeft een kantoor de middelen technisch en financieel om te investeren in een cloud omgeving met online verslaggeving en data-analyse?- is er voldoende capaciteit aanwezig om het groeiende aantal cliënten per accountant te gaan bedienen?- heeft het kantoor de juiste cliënten die de voordelen van deze uitgebreide vorm van dienstverlening zullen ervaren?

In essentie kan iedere accountant datgene gaan doen wat hij altijd wilde: starters helpen, ondernemers helpen betere beslissingen nemen. En dat is precies waar een kantoor zich kan onderscheiden van de rest, door adviezen te verstrekken die ondernemers helpen succesvol te ondernemen.

Meer weten?

bel 020-4820612

Deel dit artikel