Shaping The Future

Shaping The Future

Volgende week organiseert Pinkweb de leverancier van de webportal Clientonline een event genaamd Shaping The Future.
Dit event komt als geroepen. Het is nu het moment van bezinning voor kantoren om hun businessmodel en bestaande dienstverlening te herzien. Vorige week publiceerde Accountancy Nieuws nog een artikel “Omzetstagnatie bij MKB kantoren”. Wat blijkt dat 23% van de kantoren hebben het financieel moeilijk. Voor mij is dit geen verassing, dit is een tendens die o.a. door de ICT zal doorzetten tenzij de kantoren er iets tegen doen. Digital Disruption is ingang gezet. Bill Gates beroemde uitspraak is daarom nog steeds actueel “We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten. Don’t let yourself be lulled into inaction.”

Met andere woorden de kantoren hebben zelf het lot in handen als zij wat doen. Verhoog de efficiency Hanteer een ander prijsmodelLever toegevoegde waarde

Verhoog de efficiencyErvaring leert dat de productiviteit bij mening kantoor te laag is. Oorzaak: traditionele werkwijze die nog steeds op mankracht gebaseerd is. Automatisering doet wonderen! Internetboekhouden, automatische bankkoppeling, e-facturatie, webportal, SBR, scanboeken etc. Kantoren investeren te weinig in ICT. Vorig jaar nog werd mij een kantoor aangeboden. De eigenaar was er trots op dat hij als boekhoudpakket Exact DOS gebruikt! Want het was zo stabiel en goedkoop.

Hanteer een ander prijsmodelHet uurtje factuurtje is geschiedenis. Veel kantoren realiseren dat wel maar stappen niet over door gebrek aan lef en gemakzucht.Daarnaast weten de kantoren niet welke alternatieven er zijn. NBA biedt hulp. Zij hebben de “Gids praktijkbeheer van kleine en middel grote praktijken” vertaald uit het Engels. Deze gids bestaat uit drie delen. Daarin wordt o.a. gesproken dat uurtje factuurtje ook achterhaald is en dat Value Based Pricing een oplossing is. Helaas gaat het niet verder hoe dit te implementeren binnen het kantoor. Na een jaar ervarinb weet ik inmiddels dat het een grote impact heeft op o.a. de workflow, de urenregistratie, facturatie wijze etc. Het is daarom niet iedereen gegeven om hierin mee te gaan. Het vraagt namelijk moed.

Lever toegevoegde waardeDe huidige dienstverlening door accountants is letterlijk achterhaald. Het is geschiedschrijving terwijl de client meer met het heden of zelfs de toekomst bezig is. Dat betekent dat de administratie altijd actueel moet zijn. En dat kan ook met de huidige technologie. Vanuit de actualiteit adviseren en de klant helpen diens (financiële) doelstellingen te realiseren. De rol van de accountant verschuift van financial naar managent accountant. En ook hier komt technologie om de hoek kijken. Dashboards en geautomatiseerde adviestools die adhoc rapporteren zijn nieuwe kansen.

Deel dit artikel