Roadmap naar een accountancy adviespraktijk (deel 1)

Roadmap naar een accountancy adviespraktijk (deel 1)

Zorgt nieuwe technologie voor tijdbesparing en met uurtje factuurtje tot omzetdaling? Of biedt u nieuwe, meer toegevoegde waarde diensten die u helpen om extra omzet te verkrijgen en uw clienten te behouden?
De meeste kantoren richten zich op basis accountancy diensten. Maar de vraag naar die diensten zullen dalen. De voor ingevulde belastingaangiften, banken die boekhouddiensten aanbieden, intelligente boekhoudpakketten zijn hier o.a. debet aan. Nieuwe technologie zorgt voor efficiency en zorgt dat alles geautomatiseerd gaat. Accountants zien dit met lede ogen aan, maar wees gerust technologie biedt ook nieuwe mogelijkheden voor diepgaande financiële analyses ten behoeve van clienten.

De efficiency en analyse voordelen bieden vooruitstrevende accountants de kans om aan hun beroep een andere draai te geven. U kan nu uw tijd en kennis besteden aan het adviseren van uw clienten en een bijdrage te leveren aan hun ondernemings succes.  Door uw adviesdiensten kan u zich  onderscheiden van uw concurrentie en daarmee meer toegevoegde waarde leveren aan uw clienten. Hoe meer adviesdiensten u aanbiedt des te meer u zich onderscheidt. Dit draagt allemaal bij tot een betere client-relatie wat leidt tot meer en continue omzet. Maar welke (advies)diensten kan u aanbieden?

Er zijn binnen de accountantsbranche drie niveau diensten: 

Niveau 1: Accountancy diensten

De meeste kantoren bieden dit aan. Dit zijn de traditionele diensten als het verzorgen van belastingaangiften, boekhouden en het samenstellen jaarrekeningen etc. Kantoren die hun dienstverlening beperken tot deze diensten moeten vrezen voor hun omzet. Toenemende concurrentie en efficiency door ICT hebben een grote impact. Voorheen zat de toegevoegde waarde in de tijdbesparing voor de client door het uit te besteden aan de accountant. Veel tijd ging zitten in het handmatig boeken van de banktransacties, inkoop en verkoopfacturen. Maar dat is verleden tijd, bankmutaties worden automatisch ingelezen, client factureert online en inkoopfacturen komen automatisch in de administratie. Met andere woorden het gehele boekhoudproces is geautomatiseerd.

Niveau 2: Prestatie advisering 

Nu de administratie geautomatiseerd is, wat rest de accountant nog behoudens het inrichten en monitoren van het boekhoudproces? De volgende stap is dat de accountant zich volledig op het financiële welzijn van zijn clienten richt. Dit vraagt om adviesdiensten over verbetering van groei, winst, cashflow en belasting besparing. Met andere woorden u zet uw kennis in te verbetering van de dagelijkse operationele activiteiten van uw client. Zie ook mijn blog over de virtuele management accountant.  Hier zijn vooral MKBclienten enorm mee geholpen.

Niveau 3: Strategische advisering

Het derde niveau is wederom een stap verder. Kantoren die strategische advisering aanbieden analyseren niet alleen de client-prestaties maar geven dito adviezen. Die kantoren helpen clienten met strategische en financiële planning, risico reductie etc. Dit zijn adviesdiensten waar de top 4 kantoren om bekend staan. 

De uitbreiding van uw dienstenaanbod verkoopt u niet langer volgens het klassieke uurtje factuurtje. In uw nieuwe rol als adviseur verkoopt u immers geen tijd meer maar kennis. Dat is wat uw client echt waardeert. Deze adviesrol en wijze van factureren doet meer recht aan de rol van trusted advisor.

Deel dit artikel