Padvinders op zoek naar winstgevendheid, capaciteit en groei

Padvinders op zoek naar winstgevendheid, capaciteit en groei

Afgelopen maand heb ik de eerste Exact accountancy summit in Barcelona bijgewoond. Exact presenteerde daar hun producten en visie op de toekomst. Zij hebben een duidelijk visie gericht op het realiseren van groei en niet alleen voor Exact maar ook die van kantoren en hun cliënten. Centraal hierbij staat de inzet van internet boekhouden. Dat spreekt mij aan want het is precies de visie van Panalitix (voorheen Proactive Accountants Network).
In mijn presentatie mocht ik dit nader toelichten. Internet boekhouden stelt een accountant instaat een proactieve rol van adviseur op zich te nemen. Maar let wel, er is ook een risico die ik verwoorde als ‘black cloud’. Door cloud accounting realiseert een kantoor tijdbesparing en met uurtje factuurtje betekent dat omzetdaling. Wil men hetzelfde blijven verdienen dient men met dit businessmodel nog meer werk te verzetten of op zoek te gaan naar nieuwe diensten. Iets wat accountants moeilijk afgaat want productinnovatie is iets wat niet in hun vocabulaire voorkomt.

Ook op de summit was ook aanwezig John Stokdyke van Accountingweb uit Engeland. Die organiseert jaarlijks Practice Excellence seminar. Vorig jaar had ik het genoegen John te ontmoeten op zijn event http://www.excellence.accountingweb.co.uk Behalve inspirerende sprekers die kantoren helpen te innoveren en te groeien is er een verkiezing van meest vooruitstrevende kantoren. De verkiezing is o.a. gebaseerd op een vraaglijst die kantoren inzenden. Op basis hiervan heeft hij de volgende kantoortypen weten te typeren;-Trusted business advisors (5%) : kantoren waar het samenstel en aangifte werk een bijproduct is van het advieswerk.-Compliance factories (5%) : de administratiefabrieken die gericht zijn op maximale efficiency van het administreren. No fuss just basics.-Cloud pathfinders (5%) : kantoren die nieuwe (advies) diensten ontwikkelen aan de hand van internetboekhouden en altijd op zoek zijn nieuwe technieken en kennis.-Think about change (35%) : kantoren die gevolgen van black cloud ervaren en realiseren dat zij moeten veranderen willen zij overleven.-Status quo firms (35%) : dat zijn de dinosaurussen die geen wil of ambitie hebben te veranderen. -Part-timers & “lifestyle”firms (10%) : de ZZPer die een kantoor runnen van beperkte omvang. Hun customer intimacy staat centraal maar hun tijdbesteding is ook hun manco.

Het overgrote deel zo’n 80% is dus onverzettelijk traag. Maar in een snel veranderende wereld hebben accountants niet meer de tijd om over hun toekomst te na te denken. Ze moeten nu actie ondernemen. Het kantoor anno nu moet een nieuwe mindset, gereedschap, werkwijze en verdienmodel inzetten om te overleven. De trusted business advisors en compliance factories hebben hun keuzes reeds gemaakt. Natuurlijk behoort u niet bij de 80% maar dat maakt u nog geen pathvinder. Wel heeft u de ambitie om net als ik uw winstgevendheid, capaciteit te verbeteren en groei te realiseren.

John typeerde mij als een voorbeeld van een pathfinder. Een verkenner die altijd op zoek is naar nieuwste mogelijkheden geholpen door technologische ontwikkelingen en daarvoor niet schroomt om over de landsgrenzen te kijken en nieuwe ideeën te implementeren. Daarom bezocht ik wederom mijn Australische coach Rob Nixon een week later.

In Manchester starte Rob Nixon en Paul Dunn van Panalitix zijn roadshow in Engeland. Zij waarschuwde dat wil een een kantoor niet ingehaald worden door technologie, zij hun bestaansrecht verliezen. Maar behalve een waarschuwing toonde zij een overlevingsstrategie. Daarom heet hun roadshow Firm of Now. Deze kantoren kenmerken zich door de volgende 8 eigenschappen waarin centraal staan:-Doel : zij hebben hun WAAROM volledig begrepen. Het is hun visitekaartje en staat centraal wat ze doen.-Internet : het kantoor heeft de meeste administraties of applicaties in de cloud of is voornemens dit te realiseren met als doel een verbeterde binding met hun cliënten.-Waarde : zij zijn gericht op het leveren van toegevoegde waarde, en zijn bewust dat zij kennis verkopen in plaats van tijd.-Client : cliënten krijgen alle diensten aangeboden die hen instaat stelt hun doelstellingen te realiseren.-Efficiency : het streven naar tijdbesparing in plaats van tijdschrijven.-Marketing : zij zetten social media en geautomatiseerde marketing tools in ter promotie.-Cultuur : de cultuur binnen het kantoor is gericht op het het realiseren van hun duidelijk gedefinieerde doelen.-Impact : zij zijn bewust dat hun handelen een grote invloed heeft op het succes van cliënten en wat een grote voldoening geeft.

Deel dit artikel