Na-apen zijn kuddedieren

Na-apen zijn kuddedieren

Begin deze maand organiseerde PinkWeb hun jaarlijkse event. Dit maal Shaping the future genaamd. Behalve een update van de technische verbeteringen van hun portal oplossing waren er ook sprekers uitgenodigd om hun visie over de toekomst van accountancy te verspreiden.
Alle sprekers waren unaniem dat het huidige business model binnen accountancy de langste tijd gehad heeft. Dat de eerste tekenen van verval zich aandienen blijkt wel uit de omzetdaling binnen de bedrijfstak. Zie mijn laatste artikel.

Tijdens een pannel discussie werd aan het publiek gevraagd Hoe laat denkt u dat binnen accountancy is? En opvallend was dat slechts maar een klein gedeelte de bezorgde mening van de sprekers deelde. Het overgrote deel steekt zijn kop in het zand en denkt dat de huidige veranderingen wel zullen overwaaien. Ik moet ze teleurstellen, de digital disruption kan niet worden teruggedraaid. Het heeft binnen de accountancy al een slachtoffer gemaakt. Het gewaardeerde Accountancy Nieuws stopt per 1 januari 2015. De advertentie-inkomsten liepen terug en een nieuw verdienmodel kon niet worden gevonden. Kluwer de uitgever gaat zich meer op software richten in plaats op gedrukte media. Ondanks dat ik het betreur, is het wel een begrijpbare actie. Geen enkele onderneming kan het veroorloven om met verlies activiteiten te blijven ontplooien. Laat dit een wijze les voor accountants zijn. Veel accountants hebben totaal geen visie of strategie hoe hun onderneming aan te passen aan de snel veranderende digitale maatschappij. Zij zijn alleen bezig een beroep uit te oefenen en zien niet dat veel van hun handelingen door ICT kan worden geautomatiseerd en daarmee komt te vervallen.

Tijdens het event werd benadrukt dat die kantoren met een duidelijke strategie, visie en vooral focus op nieuwe diensten en methode voorop lopen qua winstgevendheid en kans hebben te overleven. Met andere woorden; Niet de sterkste of slimste kantoren zullen overleven maar die kantoren die zich op tijd aanpassen. Zie ook mijn eerdere blog Short Fuse Big Bang over digital darwinisme. Echter gebleken is dat vrijwel alle kantoren de afgelopen jaren geen wijzingen hebben doorgevoerd in hun bedrijfsvoering, verdienmodel en klantenkring. Iedereen spreekt wel over dat er iets veranderd moet worden maar door gebrek aan tijd en interesse gebeurt er niets en gaat men over tot de orde van de dag. Wel klaagt men dat de prijzen onder druk staan, toenemende regeldruk, mondigere klanten maar zelf onderneemt men niets. Men volhart in gewoontes en tradities zoals facturatie volgens uurtje factuurtje, rapporteren over het verleden en dan bijvoorkeur met een papieren rapport. Daarmee onderscheiden de kantoren zich niet van elkaar waardoor de huidige dienstverlening een commodity is geworden en er prijsdruk ontstaat. Zie hier de neergaande spiraal die zij zelf initiëren.

Om dit te doorbreken moet er lef en ondernemerschap getoond worden.Twee zaken die accountants meestal ontberen. Als de oplossing niet door de goeroes in Accountancy Nieuws of door de NBA is verspreid moet je soms op zoek naar elders, zelfs buiten de landgrenzen. Ik gaf als voorbeeld dat ik een week op studiereis ben geweest naar Australië en er ervaring heb opgedaan bij Proactive Accountants Network (PAN).

De crux van hun methodiek is dat accountants zich niet meer op de oude primaire taken van samenstellen en verzorgen van aangiften moeten richten. Dit is wat zij noemen het noodzakelijke kwaad. In plaats daarvan moeten accountants er voor zorgdragen dat ondernemers meer (financieel) succesvol worden. Want een succesvolle ondernemer waardeert de diensten van een accountant en beloont hem met hogere declaraties en referenties. Dat klinkt allemaal eenvoudig maar hoe dan?

Deel dit artikel