MKB’er adopteer een OMA!

MKB’er adopteer een OMA!

Onderzoek toont aan dat 50% van de MKB ondernemingen over 5 jaar niet meer bestaat. Dat is een onthutsende uitkomst. Er zijn veel redenen hiervoor te bedenken, maar de belangrijkste is dat dit komt door slechte financiële beslissingen – en daar kan een accountant een rol spelen.
Helaas kunnen de meeste cliënten zich geen interne controller veroorloven of ze zijn zich niet bewust van het nut hiervan. Ze zijn namelijk druk bezig met zakendoen, klantencontacten en verkopen. Maar ze hebben een financieel professional op het gebied van accountancy wel degelijk nodig. Juist nu meer dan ooit. Opvallend is de meerderheid van de MKB’ers niet bekend is met de diensten die een accountant kan bieden naast het samenstellen en aangiftewerk. En daar ligt een grote kans voor elk kantoor dat het dienstenaanbod wil uitbreiden.

De ondersteuning door een ervaren, deskundige financieel professional was een luxe die veel MKB’ers zich niet konden veroorloven. Maar nu is het wel mogelijk en betaalbaar. Door een combinatie van praktijkkennis en -ervaring, internetboekhouden, mobiele communicatietechnologie en moderne data-analyse kan de moderne accountant zijn rol uitbreiden als ‘Online Management Accountant (OMA)’. Het idee is dat accountants vanaf afstand – oftewel online – hun cliënten helpen, en de tijd en middelen verdelen over meerdere cliënten, waardoor kosten gespreid kunnen worden.

OMA

Een online management accountant (OMA):

Trends

Waarom ontwikkelt die accountantsrol van financial accountant naar management accountant? Dit komt door de volgende trends:

Door deze trends is het belangrijk dat een accountantskantoor zich onderscheidt me de aangeboden dienstverlening. Het aanbieden van samenstelwerk en het verzorgen van aangiftes is nu een basisdienst, die steeds meer als commodity wordt gezien. Het hedendaagse kantoor biedt meer financieel inzicht en analyses en gaat dus verder dan het klassieke boekhouden en samenstel- en aangiftewerk.

Dienstverlening

De accountancybranche kent een grote verscheidenheid, variërend van de eenpits administrateur tot de detacheringsafdeling van de grote kantoren. De dienstverlening is onderteverdelen in 4 segmenten:

Dit zijn de basisdiensten die van toepassing zijn op alle kantoren, van groot tot klein. Deze diensten vormen de ‘value chain’ in accountancy. Naarmate een kantoor meer diensten aanbiedt, neemt de toegevoegde waarde toe. De oorspronkelijke diensten zullen steeds meer worden geautomatiseerd en verworden tot een commodity. Die procesmatige diensten dienen niet meer de focus te zijn, meer persoonlijke advisering wel.

Value added service

Vooruitstrevende en innovatieve kantoren spelen hierop in door aanvullende diensten met een hogere toegevoegde waarde aan hun cliënten aan te bieden. Maar wat betekent ‘value-added service’ – of in het Nederlands ‘toegevoegdewaardediensten’? We spreken dan over dienstverlening die verder gaat dan het basisboekhouden en samenstelwerk, en meer diepgaand analysewerk, zoals controllers dit verrichten bij grotere ondernemingen. Dit betekent een grote verschuiving voor veel accountantskantoren die MKB-ondernemers bedienen. Het betekent ook een verandering in zowel het verdienmodel als de denkwijze binnen accountancy.

Alles online

Als alle administraties ontsloten zijn via het internet, wordt het boekhouden eenvoudiger. Het werk dat eerder tijdrovend en arbeidsintensief was, wordt meer gestroomlijnd, efficiënter en vooral sneller. Neem als voorbeeld de bankkoppeling; deze koppeling scheelt een kantoor zeeën van tijd. De focus moet slimmer – en niet harder – werken zijn. Hoe efficiënter een accountant zijn proces inricht, des te minder tijd besteedt een kantoor aan foutherstel. Dit maakt tijd vrij voor aanvullende adviesdiensten en levert meer toegevoegde waarde.

Mindshift

De OMA-rol is de logische vervolgstap. Echter, om die rol te verkrijgen moeten accountants die rol wel eerst zien en willen hebben. Dit vraagt om een mindshift, maar zeker geen grote. De meeste accountants beschikken namelijk over de benodigde kennis, vaardigheden. Belangrijk is dat ze deze diensten daadwerkelijk gaan aanbieden, daarbij geholpen door internetboekhouden, bankkoppelingen en de inzet van dashboards. Maar wat nog belangrijker is, is de verandering van de kantoorideologie en -benadering. Een OMA vraagt om een aantal fundamentele veranderingen in de bedrijfsfilosofie. Het vraagt onder meer om een andere samenwerking en relatie met de cliënt. De rol van OMA verlangt van de accountant dat hij:

Heeft de accountant eenmaal deze filosofie omarmd, dan helpt technologie hem op weg. Zo wordt het mogelijk om overal via een mobiel device de cliënten van dienst te zijn. Hij kan de OMA zijn voor een aantal cliënten tegelijk. Door de toegankelijkheid van de data kan hij waardevolle adviezen verstrekken die verder rijken dan de traditionele diensten.

Deze aanpak heeft drie belangrijke voordelen:

Is deze rol van OMA iets voor ieder kantoor? Dat hangt ervan af of een kantoor wil groeien in een digitale omgeving. Accountancy staat op een omslagpunt ten aanzien van hoe diensten worden aangeboden, en biedt kansen voor kantoren die ze zien.

 Maar daar zijn voorwaarden aan verbonden:

In essentie kan iedere accountant datgene gaan doen wat hij altijd wilde: ondernemers helpen om betere beslissingen te nemen. En dat is precies waar een kantoor zich kan onderscheiden van de rest: door adviezen te verstrekken die ondernemers helpen om succesvol te ondernemen.

Deel dit artikel