Mijn accountant mijn held

Mijn accountant mijn held

Als accountants het nieuws halen is dat doorgaans door boekhoudschandalen. Ook doen de beroeps- of brancheorganisatie een duit in het zakje. Zij rapporteren jaarlijks over hoeveel kantoren gezakt zijn voor de kwaliteitstoetsingen, over klacht en tuchtrecht uitspraken en last but not least beloningsonderzoek van accountants. Allemaal zaken die negatieve emotie bij de buitenwacht oproepen. Dit is een vorm van zelfkastijding die niet bijdraagt aan een positieve imago van de accountant in een maatschappij waar alles draait om beeldvorming.
De transport sector doet het daarentegen beter. Die rapporteren ook niet steeds over het aantal verkeersdoden. Natuurlijk doen zij alles eraan om het aantal dodehoek ongevallen te voorkomen. Maar zij benadrukken hun toegevoegde waarde met slogans als ” zonder transport staat alles stil”, sponsoren programma als RTL transportwereld. En truckers zelf leveren ook hun bijdrage door met een konvooi met zieke of gehandicapte kinderen uitjes te maken.

Waarom doet accountancy sector niet hetzelfde? Accountants zijn helden en dat mag de maatschappij weten. Helden? Ja iemand die zich dapper gedraagt, andere helpt en ook een rolmodel is. Klinkt als een accountant toch? Het leeuwendeel van accountants verricht dagelijks goed fiscaal en administratief werk. Wellicht is de accountant niet de meest voor de hand liggende held, maar voor veel ondernemingen is hij heel waardevol. Hij verdient het predicaat held als hij de volgende “awesome eight” diensten aanbiedt;

1. Levert belastingbesparing op De eerste dienst ligt voor de hand. De MKB accountant is een belastingconsulent die een client alles kan vertellen over inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting. Jaarlijks weet hij belasting te besparen zodat de client zijn levenstandaard kan betalen. Daarnaast voorkomt hij dat een client misstappen onderneemt die door de fiscus bestraft kunnen worden.

2. Geeft inzicht en verbetert de cash flow Waar is het verdiende geld gebleven? Dat is een veel gehoorde vraag. Daarom brengt hij jaarlijks de kasstromen (grafisch) in beeld en bespreekt of dit de gewenste uitkomst is. Des gewenst maakt hij een liquiditeitsprognose voor het komende jaar. Assisteert bij debiteuren- en voorraadbeheer en verbetert de liquiditeitspositie.

3. Rapporteert over winst of verlies Een goede accountant analyseert de resultaten en geeft inzicht in de omvang en samenstelling van de bedrijfsactiviteiten. Dit vraagt niet alleen aandacht voor kostenbesparing maar ook aandacht voor verbetering van de omzet. Goed inzicht in de samenstelling van de client- en product samenstelling helpt de winstgevendheid te verbeteren. De groeiformule van Panalitix is de eerste stap om dit te inventariseren. De uitkomsten worden online in beeld gebracht door Key Performance Indicators (KPIs) middels dashboards.

4. Helpt groei te realiseren Diezelfde groeiformule helpt ambitieuze ondernemers hun doelstellingen te bepalen en dit vertalen in KPI’s. Per KPI worden de nodige activiteiten geselecteerd in de Business Strategy Plan. Panalitix heeft een strategiekaart met 360 activiteiten waar de MKB ondernemer uit kan putten. De accountant fungeert als bedrijfscoach.

5. Doet aan risicobeperking De accountant voorkomt niet alleen dat een ondernemer te laat aangifte doet en daarmee risico loopt. Ook komt hij tijdig met adviezen over wijziging rechtsvorm of interne controle ter bescherming van de bezittingen van de ondernemer.

6. Assisteert bij koop en verkoop Daar waar groei niet zelfstandig te realiseren is, is koop een optie. Dan verricht hij een due-diligence onderzoek. Of in het omgekeerde geval, assisteert hij bij het opstellen van een verkoop memorandum.

7. Hulp bij pensioenopbouw Tot voor kort was het mogelijk pensioen in eigen beheer op te bouwen. Helaas maakt de overheid daar nu een eind aan. Dat neemt niet weg dat de accountant nog assisteren bij het vaststellen van het juiste afbouw scenario; afkopen met belastingkorting, omzetten in oudedagsverplichting of afstorten in banksparen.

8 Nalatenschap regelen Overlijden is niet iets waar ondernemers mee bezig zijn. Toch kan successieplanning er voorzorgen dragen dat het familievermogen fiscaal vriendelijk wordt overgedragen. Een accountant maakt dit bespreekbaar helpt o.a. bij het opstellen van een familieconvenant.

Natuurlijk kan de ondernemer er voor kiezen om niet de hulp van accountant in te roepen. Doorgaans doet hij bij de start zelf de administratie en zit hij boven op dezelfde cijfers. Maar als de onderneming groeit ontbreekt hem de kennis, tijd en verslapt zijn aandacht voor de administratie. Dan is de accountant een onvervangbare kracht en van onmisbare waarde en kan hij een bedrijfsheld worden. Hij richt de administratie efficiënt in en ontlast de ondernemer. Een ervaren accountant bespaart de ondernemer daarmee tijd en geld, die de ondernemer nu beter kan besteden aan zijn core business. Dit zijn in mijn ogen de vaardigheden die van een accountant een held maken.

Omdat de accountant nog geen eigen TV-programma heeft of een gastrol in GTST ben ik zelf maar begonnen met een publiciteitscampagne “mijn accountant mijn held”. Meer weten? surf naar

Tel. 020-4820610

Deel dit artikel