Mijn accountant mijn held: 5 super skills

Mijn accountant mijn held: 5 super skills

Vraag aan een klant welke vaardigheden hij van zijn accountant belangrijk vindt en grote kans dat hij niet met de fundamentele NBA beginselen (professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid) komt. Dat zijn de basis “hygiene” eisen. Daar onderscheidt een accountant zich niet mee. Wel als hij helpt een client successen te bereiken met goede cijfers.
De super skills van een accountant zien er anders uit. En het probleem is dat de gemiddelde accountant zich er niet van bewust is welke skills hij heeft of dit onvoldoende benadrukt. Het is juist dit gebrek aan zelfvertrouwen waardoor menig accountant niet een passend antwoord geeft als een assertieve client bijvoorbeeld vraagt: “Wat weet jij nou hoe je succesvol een onderneming moet runnen?”.

Als een accountant die vraag niet weet te beantwoorden zal hij nooit de “trusted advisor” worden die hij zou graag willen zijn. Geen wonder dat de adviesomzet stagneert. Maar er zijn 5 goede redenen waarom ondernemers goed zouden moeten luisteren naar hun accountant als ze betere resultaten willen boeken. Hier volgen 5 super skills:

1. De MKB accountant is vaak niet alleen zelfstandig ondernemer maar ontmoet ook dagelijks ondernemers.

Een gemiddelde accountant bedient tussen de 100 en 150 clienten. Soms meer soms iets minder afhankelijk van de doelgroep van het kantoor. Dit betekent dat hij iedere werkdag succesvolle cliënten tegenkomt maar ook minder succesvolle clienten. Door deze observaties zien accountants welke aanpak wel en niet werkt. Met deze ervaring kunnen zij niet concurrerende clienten van advies voorzien. Vaak kan een andere aanpak buiten de branche heel inspirerend zijn. Een bewezen succesvolle aanpak wordt bovendien sneller geaccepteerd en geïmplementeerd.

2. Accountants kunnen goed rekenen

Onderschat deze vaardigheid niet. Veel bedrijfsadviseurs sturen ondernemingen blind een richting op zonder de potentiële risico’s of financiële gevolgen van een strategie te becijferen. Accountants nemen vaak trager beslissingen of aanbevelingen, maar dat komt omdat ze vaak precies willen becijferen wat de voor- en nadelen zijn. Een nieuwe strategie door de leiding wordt vaak omarmd als het ei van Columbus zonder de potentiële risico’s in te zien. Dat is reden dat veel bedrijven een accountant in hun management team hebben die hun toegevoegde waarde leveren door de risico’s te becijferen. Ze zijn het geweten van de onderneming en houden een spiegel voor.

3. Accountants snappen het verschil tussen opbrengsten en kosten versus ontvangsten en uitgaven

Accountants laten zich niet verblinden door een mooi business plan op papier. Wat zij willen weten is hoeveel levert het op in geldstromen? Hoe wordt het gefinancierd? Wat zijn de financiële gevolgen als de verwachte verkopen eens niet uitkomen? Accountants weten dat bedrijven niet failliet gaan door onvoldoende winst maar door gebrek aan geldmiddelen. Accountants beperken het risico dat onderneming liquide technisch uitdrogen door ondernemers uit te leggen dat een papieren winst niet betekent dat onbeperkt geldmiddelen uitgekeerd kunnen worden.

4. Accountants zijn goed opgeleid

Accountants hebben een HBO of zelfs een universitaire diploma op zak. Een jarenlange studie met een brede bedrijfseconomische opleiding waar niet alleen vakken als belastingrecht, verslaggeving en controleer aanbod komen maar ook financiering, marketing, ethiek, organisatie en leiding etc. Postdoctorale vakken als Financial Auditing en Bestuurlijke Informatie Verzorging zijn zwaar. Om te slagen moet men in deze vakken zowel mondeling als schriftelijk examen doen. En voor een schriftelijk zelfs meerdere keren slagen. Na het theoretische gedeelte moet bovendien een praktijkstage worden gedaan. En als accountants afgestudeerd zijn dan blijven ze studeren. Ze zijn verplicht om hun kennis op peil te houden door permanente educatie. Niet veel beroepen kennen deze zware studie vereisten.

5. Accountants genieten vertrouwen

Uit onderzoeken blijkt dat accountants nog steeds worden gezien als de vertrouwenspersoon van een onderneming. Zij spreken hun client geregeld over uiteenlopende onderwerpen. De client deelt zijn hele hebben en houden alleen als hij weet dat het in goede handen is. Bovendien hebben accountants een groot (vertrouwd) netwerk door hun clientenportefeuille, wat ze in staat stelt om de clienten met juiste personen in contact te brengen.

De bovenstaande vaardigheden maken van een accountant niet de meest ondernemende type maar hij is absoluut in staat om ondernemers te inspireren beter te presteren. Verbeteren de prestaties van de client dan verbeteren vanzelf de kantoorprestaties. Omgekeerd is dat niet het geval zo simpel is dat.

Deel dit artikel