Losers zoeken losers

Losers zoeken losers

De afgelopen weken heb ik geschreven over 12 KPI’s. Heeft u uw KPI’s al gemeten? Met deze KPI’s kunt u uw kantoor vergelijken met de best presenterende Proactive Accountants kantoren. En ik weet zeker dat als u uw cijfers vergelijkt dat u op sommige punten goed en op andere punten minder goed presteert! Wees niet te kritisch over uw uitkomsten als deze onder de norm liggen. Dat betekent dat u nog ruimte heeft voor verbetering! Nu weet u tenminste waar u staat.

Wat u nu presteert is gebaseerd op uw beslissingen (bewust of onbewust) en uw ondernomen acties. En als uw omzet stagneert of zelfs daalt bent u daar zelf debet aan. Maar het is nog niet te laat om 2015 goed af te sluiten.

Bepaal daarom uw doelstellingen voor de komende 6 maanden en neem beslissingen en onderneem ook daadwerkelijk actie die de prestaties van uw kantoor verbeteren. Bedenk goed dat wat u wilt realiseren is al voor u uitgedacht; ander verdienmodel, andere werkwijze en nieuwe diensten. Met andere woorden u hoeft het wiel niet op nieuw uit te vinden. U kunt het op uw eigen houtje doen of u kunt hulp krijgen. Bijvoorkeur van mij.

Maar daar zit de crux voor menig accountant. Zij willen allemaal de adviseur voor hun cliënten zijn maar de meeste zijn te trots om zelf een adviseur in te schakelen om zelf succes vol te worden. Als u het zelf niet doet verwacht dan niet dat uw cliënten u gaan inhuren. Maar op het moment dat uw cliënten zien dat u succesvol bent werkt dat als een magneet. Succesvolle ondernemers willen succesvolle accountants en geen losers. Alleen losers willen losers. En dat zijn nu net de cliënten die u niet wilt. Die moet u lozen als u een succesvol kantoor wilt hebben. Soort zoekt soort.

In vier stappen naar een succesvol kantoor volgens Proactive Accountants Network methode;

1 Stap over op de cloudBied al uw cliënten online boekhouden, dashboards en webportaal aan. En zorg dat al uw software waaronder de aangifte en rapportgenerator en dossiers online zijn voor uw personeel.

2 Stuur uw kantoor als een ondernemingRicht uw workflow zo efficiënt mogelijk in. Maar bedenk wel dat met uurtje-factuurtje tijdbesparing leidt tot omzetdaling. Stap daarom af van uurtje-factuurtje introduceer Value Based Pricing.

3 Train uw personeel soft skillsRicht niet alleen op vaktechniek educatie voor accountants. Maar investeer ook in verkoop technieken en relatiebeheer voor het gehele kantoor.

4 Focus op de verkoop van adviezen Verkoop niet alleen het reguliere samenstel en aangifte werk. Realiseer dat een client dat als het noodzakelijke kwaad ervaart. Bied daarom altijd adviesdiensten aan die uw client helpt zijn doelstellingen te realiseren. Dat ervaren zij als uw toegevoegde waarde.

De Accountants Strategy Map toont een lijst met bewezen 484 projecten die reeds zijn toegepast door kantoren. Met die kaart komt u nooit ideeën te kort wat te doen om succesvol te worden. Het is uitgebreide ’to do’ lijst en het volgt het nieuwe verdienmodel volgens de eerder beschreven groeiformule. Ieder project is een strategie op zich zelf. De beste manier om dit gebruiken is om dit centraal in uw kantoor op te hangen zodat deze aanpak een onderdeel wordt van uw nieuwe bedrijfscultuur en aanpak. Arceer wat u gaat doen en geef hier opvolging aan.

Meer weten hoe u deze Accountants Strategy Map moet inzetten en net zo’n succesvol kantoor kunt runnen als de overall winnaar van de Nationale Accountancy Awards geef u dan op voor de Summers Course of de training de Proactieve Accountant bij Alex van Groningen

Deel dit artikel