Lasercutie: executie met laserprecisie

Lasercutie: executie met laserprecisie

Bijna iedereen heeft wel goede ideeën maar voert ze niet uit. Of u stelt een doel maar de noodzakelijke actie wordt niet uitgevoerd, met andere woorden het doel wordt niet bereikt. De ideeën kunnen komen van een bijgewoonde seminar, boek, podcast, internet, artikelen of wellicht door mijn blogs! Alle goede ideeën maar geen of weinig opvolging is verspilde de energie van het bedacht idee. Een bekende business coach en spreker in Australië Michael Sheargold verwoordt het correct “the power of an idea is in its implementation”.

Ik ben een implementeerder, ik krijg dingen voor elkaar en dat lukt omdat ik naast doelstellingen heb ook gemotiveerd ben en moed toon. Eigenschappen die succesvolle ondernemers wel hebben maar doorgaans accountants niet. Ik volg 9 stappen die ik geleerd heb van Rob Nixon van Proactive Accountants Network. Hij noemt het LASERCUTIE: executie met de precisie van een laser; Motivatie, Koop in, Planning, Key projecten, Op tijd, Thema’s, Visual management, Aansprakelijkheid en Coaching.

1. MOTIVATIE

U moet starten met WAAROM u iets wilt implementeren. Mensen worden namelijk doorgaans gemotiveerd om iets te realiseren of iets te bereiken. Als u al 100% tevreden bent met uw praktijk dan zal u niets nieuws implementeren. Wat ik doorgaans waarneem bij collegae is apathie tegen veranderingen. Hun perceptie is dat alles wel ok is dat het wel lekker comfortabel is en dan sluipt weerstand binnen. U moet eerst bepalen WAAROM u iets anders wilt. En de ervaring leert dat er minimaal 8 WAAROM redenen zijn; Cashflow verbetering, Risico beperking, Winstgevendheid verbetering, Team ontwikkeling, Client relatie onderhoud, Persoonlijke ontwikkeling, Omzet groei, Levenstijl verbetering etc. Bepaal uw WAAROM redenen en start met de uitvoering.

2 – KOOP IN

Ala u iets nieuws wil introduceren, leg het uit en vraag dan direct op de man af of hij zij mee doet. Afhakers binnen uw team is niet erg als u dat maar vooraf weet. Nieuw personeel weet niet beter wat de er maar nieuwe aanpak is. Ondergeschikten zullen u doorgaans volgen als makke schapen. Maar de vennoten is een ander verhaal. Ieder heeft zo zijn eigen agenda. Om te zorgen dat iedereen op dezelfde bus zit volstaat niet met een presentatie. Meerdere malen bijeenkomsten houden en eventueel kennis inkopen is de enige remedie. En als u de kennis niet heeft schroom niet die in te kopen, heb ik ook gedaan. Waarom gaan experimenteren als er al bewezen methodes zijn? Rob noemt dat overigen Riplicate en duplicate. Overigens vermoed ik al dat een aantal lezers van mijn blog dat doen. 50% van de bezoekers van de website van Spoelstra & Scherer zijn andere accountantskantoren. Wees niet bang ik zal de namen niet publiceren.

3 – PLANNING

Als u en uw personeel gaan brainstormen over wat er verbeterd kan worden en hoe de ideale praktijk er uit ziet komt u geloof het of niet met lijst van wel 100 zaken die aangepakt kunnen worden. Het is zaak om alle dingen in een overzicht te brengen. Mijn plan past op een A3 en bevat alle zaken van mijn onderneming. Ik kijk er periodiek na en handel hier iedere dag naar.

Hoe vaak zit u met uw voeten op uw bureau en komt u met nieuwe ideeën? Hoevaak surft u op internet op zoek naar nieuwe ideeën? Hoe vaak organiseert u met uw personeel een uitje om een planning sessie te houden? Zo’n innovatie dag waar het gehele team is uitgenodigd en worden aangemoedigd om met nieuwe ideeën te komen is goud waard. Zij raken super gemotiveerd en de resultaten zullen verbeteren.

4 – KEY PROJECTEN

Als u alle ideeën hebt verzameld is het zaak ze te categoriseren. Bijvoorbeeld: marketing, verkopen, logistiek, cliënten service, diensten etc. Ieder project is ingedeeld, importantie is bepaald, geplande eind datum is vastgesteld.

Proactive Accountants Network heeft de Accountants Strategy Map. Dat is een lijst met 390 projecten ingedeeld in 10 belangrijke onderdelen. Alle projecten zijn al een keer gedaan door andere kantoren en bewezen succesvol te zijn. Als u 3 projecten per maand doet bent u dik 10 jaar bezig alles uit te voeren. Als u uw lijsten met projecten hebt samengesteld is het ook makkelijker de juiste personen hiervoor aan te stellen. En iedere project krijgt een verantwoordelijke die rapporteert over de vorderingen.

5 – OP TIJD

Alleen motivatie, inkoop van kennis en een plan is niet voldoende volgens Michael Gerber, schrijver van The E-Myth accountant. Werk regelmatig en stipt op tijd. Blok tijd dat u reserveert voor ontwikkeling van nieuwe zaken en focus daarop. Een goed voorbeeld is het schrijven van dit blog. Dat kost de nodige tijd maar dat maak ik vrij. Ieder project heeft tijd nodig. En reserveer dat in de agenda zodat het niet besteed kan worden aan werk voor cliënten. Dat is ook belangrijk maar is nooit een excuses om niets te doen. U moet rustig kunnen werken, geen cliënten, personeel, leveranciers en geen onderbrekingen. Bij mij komen de beste ideeën doorgaans niet binnen kantoortijd en ik heb echt medelijden met collega Marco dat ik de ideeën altijd uit du moment als hij op kantoor binnen komt. En als u het lastig vind gehele dagen te blokken doe dan halve dagen, ochtend of middag en voer dit op. Des te meer tijd u als accountant besteed aan uw zaak deze meer doelen u realiseert.

6 – THEMA’S

Ieder kwartaal moet in het teken staan van een thema en worden medegedeeld aan uw personeel. Het thema kan intern of extern zijn. Intern moet u denken aan: grote schoonmaak, onderhoud aan systemen of werkwijze. Extern kan in het teken staan van cliënten en richten op verbetering van diens cashflow, winstgevendheid, groei etc. Maar het belangrijkste is dat u plezier hebt en dit deelt met uw personeel en uw cliënten. Een thema mascotte of poster levert een leuke discussie met uw cliënt op als die uw kantoor bezoekt en dit ziet. Ervaar het zelf.

7 – VISUAL MANAGEMENT

En als u uw projecten, thema’s, doelen en plannen hebt, verberg deze dan niet in een rapport, bestand of spreadsheet. Maak ze zichtbaar en gebruik whiteboards, posters, plakborden of gebruik een scheepsbel. Ja u leest het goed een bel. Die luiden wij iedere keer als we een nieuwe klant hebben gescoord. Onze centrale ruimte is de ‘missioncontrol room’. Daar gebeurt het. Normaliter is dat de ‘board room’ maar dat is meestal bij vele een ‘bored room’. Niet bij ons, het is door visuele elementen direct duidelijk waar wij mee bezig zijn.

8 – AANSPRAKELIJKHEID

Als ieder persoon zijn eigen doelen heeft, tijdschema dan kunnen zij verantwoordelijk worden gehouden worden voor die doelen en tijdschema’s. Als u iemand aansprakelijk wilt houden moet u ze ook de bevoegdheid geven die daarbij horen.

Wij houden op 10 over 10 dagelijks op kantoor een staande vergadering van 45 seconden per persoon. Wij noemen dat de 10@1010. Ieder persoon komt met een drietal antwoorden op de volgende vragen: 1) Wat houdt je bezig? Maw wat ga je vandaag doen. 2) Wat zijn je parameters? Maw zijn de getallen of uitkomsten waar je vandaag op richt. 3) Wat loop je op stuk? Maw heb je help nodig. Wekelijks houden we een management meeting van 50 minuten en ook een maand, kwartaal en jaarsessie. Als mensen regelmatig hun doelen niet halen dienen naar alternatieve oplossingen gezocht te worden waaronder een stukje coaching. Of in het uiterste geval op zoek naar mensen die wel hun doelen kunnen halen. Laten we eerlijk zijn, we zijn alle allemaal in meer of mindere mate lui. Als we iets kunnen uitstellen doen we dat, en als we geen verantwoording hoeven af te leggen doen we het ook niet. Dat is menselijk.

Het is slechts weinig mensen gegeven die genoeg zelfdiscipline hebben om uit te voeren wat ze zeggen te gaan doen en zonder interventie van anderen. Dat geldt ook voor mij. Zo had ik toegezegd met een klassieke auto deel te nemen aan een autofestival. Ieder weekend heb ik zitten sleutelen aan de auto. Ik heb zelfs een cursus Japans moeten volgen om de handboeken te kunnen begrijpen. Niet dat ik het altijd leuk vond want uit elkaar halen is eenvoudiger dan in elkaar zetten. Waarom deed ik het? Omdat ik aansprakelijk was jegens mijn familie die reeds passend kledij voor het concours elegance hadden gekocht. En het wonder geschiedde, zonder technische kennis kreeg ik met veel doorzettingsvermogen de auto net op tijd af. En als bekroning won ik nog een prijs voor beste auto. En het werkt verslavend restaureren. Tot overmate van ramp staat de gehele garage nu vol met klassiekers.

Bedenk goed als u iets wilt bereiken dan moet iemand u stimuleren en waar u verantwoording aan moet afleggen. Proactive heeft een vergelijkbare coaching club. Deelnemers zijn aansprakelijk voor hun coach en andere deelnemers en daarom realiseren zij hun doelen.

9 – COACHING

Sinds ik Rob Nixon en zijn team ontmoet heb ben ik meer bewust dat iedere ondernemer en dus accountants een coach nodig hebben. De beste sporters hebben een coach,de beste ondernemers hebben een coach. Het is eenzaam in het bedrijfsleven en zeker aan de top. U hebt ondersteuning nodig om op de juiste koers te houden, te steunen, motiveren. Ook Rob Nixon heeft zijn coaches. Ik heb ze mogen ontmoeten Alan Weiss, Paul Dunn allemaal experts op hun vakgebied.

Voor implementatie van hervormingen is groepscoaching het beste. De reden is dat doorgaans accountants geen verantwoording hoeven af te leggen behoudens aan hun zelf. De groep fungeert als een raad van bestuur met een voorzitter. Binnen een groep is het dan voor een individu gênant te moeten erkennen dat hij niet heeft uitgevoerd wat hij beloofd had. Met andere woorden u bent meer gemotiveerd dit te voorkomen en daardoor gaat u beter presteren.

Deel dit artikel