De waarde van strategie advisering (slot)

De waarde van strategie advisering (slot)

Ondernemers zijn doorgaans goed in hun beroep. Naast dat ze minder rekenkundig en analytische vaardigheden bezitten (zie vorige blog), zijn ze ook minder bedreven in plannen en hoeven ze behalve aan de fiscus en familie ook geen verantwoording af te leggen omtrent hun bedrijfsprestaties. Echter ‘Failing to plan is planning to fail’.
Ik ben de mening aangedaan dat de meeste ondernemers meer tijd spenderen aan het plannen van hun vakanties dan ze aan bedrijfsplanning doen. Niet omdat ze niet willen maar vaak omdat het ze tijd en kennis ontbreekt. Ook focussen ze teveel op verkeerde zaken, teveel gericht op kostenbesparing in plaats van investeringen in groei. Gevolg is dat veel ondernemers geen tijd hebben voor een moment van bezinning, planning en te denken over hun toekomst. Vooral kleinere ondernemingen maken geen meerjarenplannen maar het is zo belangrijk om succesvol te ondernemen. Ik hoor u zeggen, dat zal wel maar wat kan de accountant hierin betekenen? Heel veel. U kunt namelijk assisteren bij het opstellen van een plan en helpen de gewenste uitkomsten te vertalen in financiële doelen, dat heet financiële navigatie. Zo helpt u ondernemers hun doelstellingen te realiseren. 

Heeft u wel eens een strategische planningssessie aangeboden aan uw clienten? Wellicht niet. Vaak gehoorde argumenten om het niet te doen zijn: dat werkt niet voor mijn clienten of ik heb niet de benodigde kennis of zelfvertrouwen om dit te doen en is het wel de taak van een accountant. Accountants met dit gebrek aan zelfvertrouwen of ‘ja maar’ instelling die om die redenen geen planning sessie aanbieden doen hun clienten echt tekort! Dat zijn geen ‘trusted advisors’ maar echte boekhouders. En dat is jammer, want juist deze adviesdiensten worden door clienten erg gewaardeerd. Wel is mijn advies om enkel over cijfers te adviseren. Daar heeft accountant kennis van en dat verwacht een klant ook. Daar ligt uw toegevoegde waarde.

Strategische advisering in de vorm bedrijfsplanning is een van de “awesome 8” adviesdiensten dat kan uitgroeien tot meer dan 30% van uw kantooromzet. Een planningsessie is een opstap naar vervolg diensten zoals een bedrijfsherstructurering, liquiditeitsverbetering, winstverbeteringstraject (inclusief KPI monitoring). En deze diensten kunnen worden verkocht tegen hogere vergoedingen dan de doorsnee accountancy diensten van €3.000 per jaar.

Het One Page Plan format zoals bedacht door internationale groei expert Verne Harn is een perfect uitgangspunt. Verne Harnish, de groei goeroe, is de kracht achter de Rockefeller Habits. Kern van de Rockefeller Habits is het One Page Strategic Plan. Uw gehele bedrijfsplan op één A4tje. Van grote ondernemersdroom (“de BHAG”) tot wat ieder individu dit kwartaal gaat doen. Precies wat u nodig hebt om uw doel te verwezenlijken.De basis van deze methodiek zijn de 4 belangrijkste beslissingen die een ondernemer maakt in zijn bedrijf: mensen, strategie, uitvoering, cash. De strategische planning is verdeeld in tweeën: strategisch denken en uitvoering. uitviering. De strategische planning is verdeeld in tweeën: strategisch denken en uitvoering. uitviering.   Daarom omvat de one page plan twee a4-tjes. De linkerzijde bevat de lange termijn strategie gebaseerd op uw core values, purpose. Het rechterzijde de korte termijn doelstellingen, verantwoordelijkheden en motto voor de komende 90 dagen. Het mooie is als u de one page plan goed bestudeert dan ziet u de overlap met de Golden circle filosofie van Simon Sinek. Zie mijn eerdere blogs. Het plan begint namelijk met de normen en waarden en doelstelling (WHY) en werkt vervolgens de HOW en WHAT uit. Zie bovenstaande plaatje.

Een planning sessie onder leiding van een accountant is heel erg waardevol voor uw client. Een planning sessie resulteert in een duidelijk plan en doelstellingen en verantwoordelijkheid voor implementatie. En onderzoek toont aan dat ondernemers met een plan significant beter scoren t.o.v. zij die geen plan hebben.

Welnu hoe ziet zo’n strategie proces er uit? Die bestaat uit een aantal stappen:

1. Agendeer een strategie sessie met de ondernemer en accountant.

2. Bepaal uw waarde en normen (Core), uw BHAG (big, hairy, audacious goal) en dan uw lange termijn doel over 10 jaar. Hieruit bepaalt u uw 3 jaar, 1 jaar en kwartaal doelen en uw prioriteiten voor het komende jaar en de bijbehorende KPI’s om de voortgang te monitoren.

3. Vervolg sessie met de rest van het personeel eventueel in aanwezigheid met de accountant.

4. Stel verantwoordelijke personen aan en definieer Kritische Performance Indicators (KPIs). 

5. Kwartaal beoordelingsbijeenkomsten met de ondernemer en de accountant.

6. Update, herzien en verbeter de doelstellingen.

7. Wekelijkse houden de ondernemer en het personeel kort overleg over de kwartaal projecten.

8. Iedereen geeft een korte update van de voortgang.

9. Dagelijks 10 minuten staand overleg met alle personeelsleden over de operationele activiteiten.

10. Inhoud van het overleg is wat we vandaag gaan doen, wat speet en wat de hindernis is.

Deel dit artikel