De jaarrekening als rapportcijfer of toch niet?

De jaarrekening als rapportcijfer of toch niet?

Het boekjaar is bijna voorbij en na jaarafsluiting gaan ondernemingen hun balans en resultatenrekening opstellen. Bij gebrek aan kennis hanteren ondernemers en accountants de resultatenrekening als een rapportcijfer. Winst is goed, verlies slecht. Maar zo simpel is het niet. Het succes van een onderneming wordt door meer factoren bepaald. Dat laat zich niet vatten in een enkel rapportcijfer als een resultante in de vorm van het resultaat. Een onderneming gaat niet failliet door onvoldoende winst maar door onvoldoende geldmiddelen. Veel ondernemers hebben onvoldoende inzicht waar hun geld aan besteed is laat staan wat de herkomst is.

Zelfs voor de doorsnee MKB ondernemer is de klassieke jaarrekening als een (school)rapport achterhaald. Daarvoor is de informatie te gedateerd en ook de presentatie vorm en inhoud voldoet niet aan de hedendaagse eisen. Helaas is het niet mogelijk toelichting in te korten tot de lengte van een tweet bericht, want dat is het moment dat is wanneer de aandacht verslapt. Pleit ik dus voor afschaffing van de jaarrekening? Nee het is en blijft een verantwoordingsstuk voor de fiscus en stakeholders. Maar veel MKB ondernemers hoeven behoudens aan de belastingdienst helemaal geen verantwoording af te leggen aan iemand. Zij zijn druk bezig met het uitoefenen van hun beroep en als het jaar weer voorbij is, vragen zij aan hun accountant hoe zij hebben gedraaid. En die laatste beperkt dan zijn inzet door gemakzucht tot de toepassing van externe verslaggeving en belastingrecht.

Maar de hedendaagse ondernemer heeft behoefte aan een samenvatting op een pagina ter grootte van een tablet. Dat kan als als de balans, resultatenrekening en zelfs het kasstroom overzicht is weergeven in grafiek vorm aangevuld met prestatie indicatoren zoals gehanteerd in de groeiformule (zie eerder formule). Online dashboards zijn hiervoor uitermate geschikt. Hiermee wordt de onderlinge samenhang en inzicht van de financiële situatie verbeterd. Bovendien kan dit geheel geautomatiseerd worden gepresenteerd.

De accountant is dan geheel overbodig? nee, eindelijk kan hij de kennis toepassen die hij gedurende minimaal 8 jaar studie heeft opgedaan naast de andere klassieke accountantsvakken zoals verslaggeving, belastingrecht, controleleer. Hij kan de klant adviseren hoe de prestaties van diens onderneming te verbeteren.

Deel dit artikel