De Golden Circle van accountants

De Golden Circle van accountants

Mijn vorige blog heeft de nodige reacties opgeleverd en de vraag of ik het kantoor specifiek kan uitdiepen in plaats voor de bedrijfstak. Daarom deel twee over de WHY van accountancy . 
Een veel gestelde vraag is: “Wat doet u voor werk?”. Uw snelle antwoord is, ik ben accountant. Maar geeft u dan feitelijk antwoord op de vraag of vertrouwt u dan op het beeld van de vrager. Maar als iemand u vraagt “Waarom”, dan moeten we echt goed nadenken om te kunnen antwoorden.

Bekend auteur Simon Sinek schreef een baanbrekend boek “Start With Why”.  Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek komt hij tot de conclusie; “People don’t buy what you do, they buy why you do it.” aangevuld met  “those who know their why are the ones who lead.” Hij introduceerde The Golden Circle. Drie cirkels in elkaar. De buiten cirkel is “Wat”, de tweede cirkel is “Hoe”, en de binnenste is “Waarom”. Simon redeneert van binnen naar buiten in plaats van andersom. Start met Waarom.

•Waarom:  Dat zijn uw kernopvattingen en motivatie dat u inspireert om te doen wat u doet. 

•Hoe: De specifieke acties die u onderneemt om u waarom te realiseren.

•Wat: De tastbare resultaten van uw acties, die mensen zien als bewijs van uw handelen vanuit uw waarom.

Simon geeft Apple als voorbeeld. Volgens hem start Apple met een doel, opvatting of geloof dat niets te doen heeft met Wat zij doen. Ondernemingen en organisaties met een duidelijk Waarom hoeven zich nooit zorgen te maken hoe zich te onderscheiden van de rest. Zij zien zichzelf niet als een van vele en hoeven andere dus niet te overtuigen van hun (toegevoegde) waarde. Zij zijn verschillend en iedereen weet dat. Zij starten dus met Waarom in alles wat ze doen.

Apple zegt: “[Waarom] In everything we do, we believe in challenging the status quo. [Hoe] The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use and user-friendly. [Wat] And we happen to make great computers.”

Wat kunnen accountantskantoren hier van leren? De meeste kantoren beschrijven op hun web-site wat ze doen. Denk aan:

•Wij bieden controle en samenstellen jaarrekeningen en belastingadvies.

•Wij beloven snelle reactie, deskundig advies en persoonlijk contact.

•Wij zijn de experts op het gebied van financiën, belastingen, administratie, strategie, organisatie.

•Wij verwerken nauw gezet en accuraat uw administratie.

•Wij leveren het full service pakket aan accountancy diensten tegen een lage prijs.

•Wij zijn een accountantskantoor gespecialiseerd in het MKB en leveren traditionele accountancy en belastingdiensten.

Maar de meeste mensen weten dat ze voor administraties, jaarrekeningen en belastingen aangiften terecht kunnen bij een accountant. Dus de “Wat” is algemeen bekend in de markt. Dat maakt het dus belangrijk dat kantoren zich onderling onderscheiden door “Hoe” zij werken en nog belangrijker “Waarom”. Sinek gelooft dat; “People don’t buy what you do, they buy why you do it.”

Hoe ziet de Golden Circle van een accountantskantoor er uit? Wat is de “Why” van een kantoor? Paul Dunn neemt Apple als voorbeeld om hier een invulling aan te geven. “Waarom”: “In alles wat we doen, geloven wij dat wij de financiële positie van onze clienten kunnen verbeteren”. “Hoe“: “Wij verbeteren de financiële posities van onze clienten door gedegen analyses van financiële informatie en geven adviezen zodat onze clienten betere financiële beslissingen kunnen nemen in de toekomst.”Wat”: “En dit realiseren wij door juist en tijdig opleveren van belastingaangiften en jaarrekeningen”. 

Hiermee eindigt niet de discussie over de “Why” van accountants. Wellicht heeft u de nodige op en aanmerkingen. Maar het is een begin van zelfreflectie en een blik op de toekomst van accountancy.

Deel dit artikel