Bedrijfsadvies generatie : 40 ers

Bedrijfsadvies generatie : 40 ers

Wat staat de ondernemer die als 20 jarige starter en later als 30er de groeifase is doorgekomen als 40er te wachten?
Veel ondernemers denken terug over hun carrière en wat ze bereikt hebben. Een ding dat opvallend vaak genoemd wordt, is vertrouwen en respect. Wanneer u de veertig bereikt gaan mensen u anders zien en benaderen. U ziet dat ouder bent dan uw bestaande  clienten en mogelijke klanten. Dit leeftijdsverschil geeft mensen vertrouwen omdat ze “oudere” benaderen voor hun kennis en ervaring. Dit is een natuurlijk voordeel als 40er mits u het kunt voeden met levenservaring. Dit verzacht de pijn van de eerste grijze haren en kaalheid die ook op deze leeftijd verschijnen!

Gedurende de afgelopen twee decennia heeft u veel geleerd, maar een veel voorkomende fout is dat u blijft in herhaling, steeds hetzelfde handelingen te doen. Een uitdaging voor een 40er is om te blijven leren en ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en ervaringen blijven op doen. Zolang u zich omringt met jong en talentvol personeel en hen moedigt aan om met ideeën te komen (en de beste op te volgen) bevindt u zich in een gezonde omgeving.

In termen van de ondernemingscyclus, is de ondernemende 40er te typeren als de fase van rijpheid. Natuurlijk varieert dit per soort onderneming en een 40jarige ondernemer kan ook een starter zijn. Maar na 20 jaar ondernemerschap bent u de fasen van starter en groei nu belandt in een volwassen onderneming. Als dat het geval is dan is het zaak om de volgende adviezen in ogenschouw te nemen.

1. Verander niet om te veranderen

Als uw onderneming goed draait, weersta de verleiding voor verandering uit verveling! Blijf de goede dingen doen en behaal de successen. Met andere woorden laat u niet afleiden en begin geen nieuwe activiteiten naast de bestaande. Dit gaat absoluut ten kosten van de huidige onderneming. Het is namelijk niet iedereen gegeven om meerdere ondernemingen tegelijk te runnen. U bent geen Richard Branson (Virgin) of Donald Trump. Hoewel aan de ondernemersvaardigheden van die laatste zwaar getwijfeld wordt.

2. Beloon u zelf

Als u een stabiel inkomen en verdienmodel hebt gerealiseerd met de juiste rechtsvorm kunt u eens denken om liquiditeiten uit de zaak te halen. U hebt immers hard gewerkt en het is tijd om hiervoor beloond te worden. U leeft niet om te werken maar werkt om te leven! Wacht niet met het realiseren van uw “bucketlist” voordat het te laat is. Rob Nixon CEO Panaltix spreekt over “Wat is uw Ferrari”. Dat wil zeggen, laat niet op uw uitvaart door uw nabestaande spreken dat uw grootste wens was om ooit een Ferrari te rijden. Iets was u door gebrek aan tijd of financiën nooit gerealiseerd heeft. Dit voorbeeld spreekt mij enorm aan. Ik kocht op mijn 40ste een Morgan sportwagen. Daarmee kwam mijn jongensdroom uit! 

3. Disruptie ligt op de loer. 

Wees bewust van veranderingen in uw branche. Omdat u al een paar decennia werkzaam bent is de verleiding groot dat u alles al weet. Maar denk aan Kodak, die onderkende te laat de opmars van digitale fotografie. Zo ontsloeg het de ontwikkelingsafdeling die notabene de digitale camera had bedacht. En al snel werd het slachtoffer van digitale disruptie. Juist nu is de tijd rijp voor digitale disruptie als gevolg van technologische veranderingen ongeacht in welke branche u zich bevindt. Het is belangrijk dat u openstaat voor veranderingen in uw bedrijfstak en economie. Accountancy bevindt zich in de frontlinie van de verandering. Eerder sprak ik al over een tsunamie van verandering dat opkomst is. 

4. Delegeer

Wellicht is de tijd rijp om een personeel en management team te vormen en uw onderneming minder afhankelijk te maken van u als persoon. De meeste ondernemingen hebben een afdeling marketing, klantenservice, financiën en administratie. Als u al deze rollen zelf uitvoert dan neemt u mogelijk te veel hooi op uw vork. Voorzichtige investeringen in de juiste mensen kunnen een groot verschil maken en uw ondernemingsgroei nieuw leven inblazen. 

5. Het wordt zwaar, maar geen zorgen!

De volwassenheid fase kenmerkt zich door de langste periode in een levenscyclus van een onderneming. Du moment dat de verkopen pieken, start het verval. Dat is het risico waar u als 40er op bedacht moet zijn. Juist wanneer alles lekker lijkt te gaan! Maar dat is normaal alleen moet uw weten wat de volgende stap is die u moet gaan zetten voordat dit moment zich voordoet. Een geruststelling is dat u nu veerkrachtiger bent als 40er dan in uw begin jaren. Het is vallen en opstaan zoals u al eerder hebt ervaren.

De bovenstaande adviezen bieden toekomstperspectief. Bedenk goed dat ongeacht uw mogelijke tegenslagen, u met een geplande weloverwogen aanpak en met de juiste investeringen tot bevredigende uitkomsten kan realiseren!

Volgende blog gaat over adviezen voor 50ers. Staytuned!

Deel dit artikel