7 Fouten die ondernemers maken

7 Fouten die ondernemers maken

Selectie van de juiste accountant is een belangrijke beslissing en bepaalt vaak de groei en succes van een onderneming. Vaak besteedt een onderneming hier onvoldoende aandacht aan en is daarmee duidelijk in het nadeel ten opzichte van zijn concurrenten. Hier volgen 7 fouten die ondernemers maken. 
DE ACCOUNTANT ZIEN ALS KOSTENPOST

Een accountant verdient zich zelf terug is een veel gehoorde kreet. Maar veel cliënten zien de accountant veelal als een kostenpost, vergelijkbaar met kantoorbenodigdheden of telefoonprovider. Maar met hen krijg je geen relatie als vertrouwde adviseur. Als de huidige accountant niet proactief help en advies aanbiedt is het tijd voor verandering.

Een goede accountant is er voor om een ondernemer te steunen door middel van gekwalificeerd advies en ervaring. Helaas maken veel ondernemers hier nog te weinig gebruik van. Maar het is nog veel erger als accountants niet proactief hulp aanbieden.

Cliënten doen uitgebreid prijsonderzoek als zij investeringen doen en het is altijd verstandig de huidige dienstverlening van de accountant eens kritisch te beschouwen. Er zijn veel accountants die hun diensten aanbieden, maar het is niet verstandig om alleen prijsvergelijking te doen.

Accountants die hun diensten beperken tot het noodzakelijke kwaad en daarom goedkoper zijn, lijken goedkoper. Maar daar tegenover staan de proactieve diensten die cliënten in staatstellen om een onderneming te laten groeien, winstgevender te maken, de cashflow te verbeteren, te beschermen, te begeleiden bij koop en verkoop, over pensioenen nalatenschap te adviseren  en last but not least helpen belasting te besparen (Het advieswiel met de “awsome 8”). 

VRAGEN NAAR DE ACCOUNTANTSTARIEVEN

Veel cliënten zijn op zoek naar zekerheid en willen vaste prijzen. Gelukkig zijn er accountants die mee gaan in die trend. Die geven daar gehoor aan. Abonnementen en Value Based Pricing zijn oplossingen die gehanteerd worden. Opvallend is dat een accountant die vaste prijzen hanteert dan wordt geconfronteerd met cliënten die vragen naar het gehanteerde uurtarief.

Zelfs als op de website van de accountant staat; vraag niet naar ons uurtarief want die hebben wij niet, zijn er cliënten die dat wel doen. Verbaasd gaan (potentiele) cliënten dan zelf proberen de vaste prijs terug gaan rekenen naar een uurtarief. 

Waarom is een cliënt daarin geïnteresseerd? Hij wil toch in principe een vaste prijs, zekerheid vooraf en geen verrassing achteraf. Een cliënt is bovendien niet instaat om te beoordelen hoeveel tijd en benodigde kennis voor een job nodig is.

En waarom is een uurtarief informatief? Alsof je bij een aanvang van een medische ingreep bij specialist vraagt naar zijn uurtarief? Een cliënt wil gewoon succesvol geholpen worden. Of is dit een typisch calvinistisch trekje van de gemiddelde Nederlander? 

DE ADMINISTRATIE NIET OP ORDE HEBBEN

Een van de problemen waar accountants mee te maken hebben, is de wisselende kwaliteit van de aangeleverde administratie. Dit vraagt om extra inspanningen die zij moeten leveren om dit te herstellen alvorens aan het jaarwerk te starten. Veelal is de aangeleverde informatie niet volledig moeten stukken worden opgevraagd bij de cliënt of worden uitgezocht en of gereconstrueerd.

Dus als de cliënt wordt geconfronteerd jaarlijks stijgende kosten, zou hij zich eens moeten afvragen of bij het inzenden van de stukken wel is nagekeken of alles compleet en correct was.  Immers meerwerk door de accountant kost nu eenmaal geld.

Een proactieve accountant levert bij aanvang van het werk checklists die cliënten instaat stelt de benodigde stukken aan te leveren. Ook hier biedt ICT de helpende hand. Op basis van historische informatie kan automatisch een Prepared By Client (PBC) lijst worden genereerd die via een portal met de cliënt wordt gedeeld. De cliënt zoekt de stukken bij elkaar en upload deze waarna deze informatie automatisch in het dossier komt. Utopie? Nee CaseWare en PinkWeb bieden deze oplossing al.

Daarnaast zijn er accountants die bewust de kwaliteit van de aanvoer van de gegevens bevorderen door gratis (facturatie) software aanleveren. Dat betekent dat de facturen niet over getypt hoeven worden en automatisch correct genummerd zijn etc. Voor de cliënt het voordeel dat hij professioneel en snel kan factureren met de modernste technologie (PDF of UBL). En iedereen weet eerder factureren is sneller incasseren. Niet alleen de kwaliteit van de administratie verbetert  maar ook de liquiditeit van de cliënt. Het mes snijdt aan twee kanten. 

ACHTERUIT KIJKEN IN PLAATS VAN DE BLIK NAAR VOREN

Veel cliënten gebruiken hun accountants alleen om historische rapportages op te stellen en eventueel zekerheid te verschaffen over zaken die reeds zijn gepasseerd. Tijdens de bespreking komt aanbod wat de cliënt mogelijk beter had kunnen doen. Natuurlijk kunnen er waardevolle lessen uit het verleden worden getrokken maar het is niet het meeste effectieve wijze om van de accountantsdiensten gebruik te maken.

Resultaat gedreven en commerciële accountants helpen cliënten te focussen op de toekomst. Dat betekent dat zij hun aandacht richten op omzetparameters, doelstellingen te definiëren en proactief helpen. Dus niet alleen te adviseren waar kosten te besparen dat is achterhaalde reactieve benadering. 

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE ACCOUNTANT MISSEN

In de huidige dynamische maatschappij heeft een ondernemer veel meer nodig van zijn accountant dan het standaard jaarwerk.

Natuurlijk dat is dit nog steeds een belangrijk onderdeel van de dienstverlening die accountants bieden. Maar de accountants hebben veel meer te bieden, alleen durven veel cliënten de accountants daar niet om te vragen uit angst dat de meter gaat lopen en of dat ze adviezen niet begrijpen en daarom niet opvolgen. Erger is het als accountants niet zelf extra diensten aanbiedt.

Veel ondernemers zijn te druk bezig met de uitoefening van hun beroep en besteden te weinig aandacht aan hun onderneming. Zie hier de taak van proactieve accountants die niet alleen risico’s zien, maar juist de cliënten attenderen op kansen. Naast vakken als controleleer, belastingen en verslaggeving heeft de gemiddelde accountant in zijn langdurig opleiding veel meer vakken geleerd. Die expertise dient hij in te zetten om ondernemers hun toekomstige successen te realiseren.

Het zijn juist die adviezen die toegevoegde waarde leveren en die een accountant moet leveren. Werd dat niet vroeger de natuurlijke adviesfunctie genoemd? 

DE GROOTTE VAN HET ACCOUNTANTKANTOOR PAST NIET

Vaak kiezen cliënten kantoren met een grote naam. Dat zou synoniem zijn voor succes. Maar advisering is mensenwerk. Vaak is er sprake van wisselende contactpersonen die dezelfde cliënt bedienen. Bij onvoldoende aandacht door de accountant is het niet waarschijnlijk dat een cliënt dan de beste service krijgt.

Omgekeerd geldt dat natuurlijk ook. Een succesvolle ondernemer groeit, maar dat betekent niet automatisch dat de expertise van het kantoor mee groeit.  Werkte de clieng voorheen lokaal en nu internationaal dan is het soms wijs om een kantoor uit te zoeken die aangesloten is bij een netwerk. 

GEEN FINANCIEEL PLANNEN HEBBEN

Uit onderzoek is gebleken dat ondernemingen die een bedrijfsplan hebben meer succesvol zijn. Een plan fungeert als een routeplanner in de auto. Niemand rijdt zonder navigatiesysteem. Meten is weten, maar meten zonder waarheen te weten is besturen zonder te sturen.

Deel dit artikel