6 Indicatoren van een versleten businessmodel

6 Indicatoren van een versleten businessmodel

Veel ondernemers onder wie veel accountants zwoegen stug zonder eens stil te staan of het hanteerde business of verdienmodel hen instaat stelt hun persoonlijke en ondernemings doelstellingen te realiseren.
In dit artikel zal ik 6 indicatoren beschrijven die aangeven of het huidige verdienmodel versleten is.
1 U maakt winst maar er is geen geldEr zijn veel ondernemers die niet het verschil weten tussen winst en kasstromen. De accountant levert het jaarwerk en toont de winst- en verliesrekening en dan rijst al snel de vraag; “Waar is het geld gebleven?”. Dat kan veel oorzaken hebben; Het onderhanden werk of voorrad is gestegen zonder evenredige stijging van de omzet. Met andere woorden de onderneming is niet in staat volledig en op tijd te factureren. De debiteuren nemen sneller toe dan de groei van de omzet, dat wil zeggen de debiteuren betalen trager. Er is sprake van een toename van de verplichtingen die niet door groei kan worden verklaard. Dit betekent dat de onderneming niet voldoende winst genereert om zelf investeringen te financieren. De ondernemersbeloning of opnames zijn meer dan de winst rechtvaardigen. Opnames en dividenden worden niet verantwoord in de resultatenrekening. Wanneer steeds de vraag op komt waar blijft het geld toch? Dan is dat een teken dat verdienmodel niet optimaal functioneert. Maar het is niet alleen kommer en kwel, door een goede analyse van oorzaak en gevolg is correctieve actie mogelijk.

2 U kunt geen financiering krijgenHeeft u een rekening courant faciliteit nodig of een uitbreiding hiervan? Of wellicht op zoek naar financiering van de groei van uw onderneming? Als de bank geen gehoor geeft aan uw verzoeken, dan heeft u een serieus probleem met uw verdienmodel. Tijdens de financieringsaanvraag brengt de bank uw financiële situatie in beeld, berekent een aantal ratio’s en oordeelt of u wel of niet in aanmerking komt voor een lening. Als het afgewezen is, vraag dan aan de accountmanager waarom. Hij heeft geen enkel redenen om het niet te vertellen. Maak op basis daarvan een nieuw plan die ander licht werpt op uw cijfers en specifieke ratio’s.

3 Er is nooit geld om de belastingen te betalenBelasting is in principe nagekomen schuld, dat betekent dat u altijd het geld verdient voor dat u belasting betaalt. In geval van de BTW betekent het u een doorgeefluik bent, u factureert, incasseert en doneert aan de fiscus. Als u niet de belasting kunt betalen is er iets verkeerds aan de hand. Als dit vaak gebeurt dan is er fundamenteel probleem met uw bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld als uw groe de toename van het werkkapitaal overtreft. In de praktijk betekent dit dat de debiteuren langzamer betalen dan u de crediteuren. Des te meer omzet u genereert des te nijpender de liquiditeitspositie. Een andere oorzaak kan gelegen zijn dat u meer opneemt dan de onderneming genereert. Om dit te voorkomen openen ondernemers aparte bankrekening om daar periodiek tussen de aangiften een percentage van de omzet reserveren om de belasting per aangifte tijdvak te kunnen voldoen maar dat is een lapmiddel.

4 Financiering van vaste activa vanuit de kasstromenWanneer u investeringen overweegt is het een goed gebruik om de gebruiksduur te matchen met de financieringslooptijd. Stel u schaft inventaris aan met een gebruiksduur van 5 jaar, financier het ook met een looptijd van 5 jaar. Wees niet bang om een schuld aan te gaan. Het feit dat u een goed kwartaal draaide betekent niet dat u vaste activa uit eigen middelen moet financieren. Een zwaluw maakt nog geen zomer. Bovendien veel ondernemingen kennen een seizoenstendentie ook accountants. Wees consequent in uw financiering-strategie en probeer altijd een langere termijn financiering te koppelen aan vaste activa.

5. U kunt meer geld verdienen in loondienstDit is een klassiek test. Als dit waar is dan is er iets goed mis met uw business model. Een ondernemer loopt meer risico dat betekent dat de beloning dus hoger moet zijn dat het salaris van een beroepsgenoot in loondienst. Deze geldelijke beloning is meestal de belangrijkste drijfveer om voor zichzelf te beginnen. De onderneming is een instrument om de persoonlijke financiële doelstellingen te realiseren. Indien dit niet mogelijk is dan is dit een belangrijke indicator dat er iets loos is.

Deel dit artikel