10 Selectievragen aan de accountant

10 Selectievragen aan de accountant

Niet alle accountantskantoren zijn hetzelfde. De dienstverlening verschilt per kantoor. Als een client het maximale uit zijn onderneming wilt halen is het kiezen van de juiste accountant een belangrijke beslissing. Hier volgen 10 vragen om de huidige accountant te vergelijken met wat een client van een proactieve accountant kan verwachten. Een client betaalt veel geld voor zijn accountant en daarom moet hij weten of hij waar voor zijn geld krijgt.

10 selectievragen;

1. Geeft de accountant vooraf een vaste prijsopgaaf voor het jaarwerk? Met andere woorden zekerheid vooraf en geen verrassing achteraf. Wat koopt een client nog meer zonder vooraf te weten wat het kost?

2. Heeft de accountant afscheid genomen van uurtje-factuurtje? Met declaratie in 6,10 of 15 minuten? Zo niet dan is er geen enkele aanleiding om het werk zo snel mogelijk te doen. Waarom haast als het toch wordt doorbelast?

3. Krijgt de cliënt een korting bij betaling voor aanvang van het werk? Waarschijnlijk niet, dat komt omdat accountants pas factureren na oplevering.

4. Geeft de accountant een gegarandeerde opleverdatum van het periodieke en jaarwerk? Zo niet wat stopt hem of wat zijn de excuses?

5. Spreekt de accountant de cliënt slechts eenmaal per jaar bij het jaarwerk? De cliënt is vaak bang de accountant te bellen omdat dan de meter loopt. Het proactieve advieswiel omvat de 8 aspecten; groei, winst, liquiditeiten, activa bescherming, belastingbesparing koop en verkoop, pensioen en nalatenschap en stopt niet even op balansdatum.

6. Reageert de accountant binnen 1 werkdag op e-mails of belletjes van cliënt en biedt de accountant gratis consultatie voor simpele vragen? Een online vraagbaak werkt wel zo geruststellend.

7. Biedt de accountant een online gratis facturatie of boekhoud software aan en verschaft de accountant tussentijds inzicht in de prestaties van de onderneming middels een dashboard? Goed debiteurenbeheer en eerder factureren betekent sneller incasseren.

8. Verschaft de accountant middels een portal toegang tot een digitale dossier en is autorisatie en uitwisseling van stukken online of met een App mogelijk? Digitale werkwijze biedt betere toegankelijkheid en vrijheid in tijdbesteding.

9. Analyseert de accountant jaarlijks de groeikracht van cliënt en geeft de accountant visueel antwoord op de vraag: Waar is mijn verdiende geld gebleven? Grafische presentatie van cijfers werkt verhelderend.

10. Helpt de accountant bij het opstellen van een strategie of een financieel plan?Ondernemingen met een heldere financiële strategie zijn bewezen succesvoller.

Deel dit artikel