PANklare blogs over accountancy

30. jan, 2018

Ask yourself if you are doing today is bringing your closer to where you want to be tomorrow. Dat is de vraag die ik mij eind vorig jaar ook stelde.

Een nieuw jaar betekent voor vele de start van iets nieuws. Dat geldt ook mij. De afgelopen vier jaar heb ik met veel plezier geblogd over en veoor accountants. Onderwerpen als digitale disruptie, value pricing, client service coördinator, toegevoegde waarde, adviesdiensten, accountants-strategiekaart, one page plan, accountants golden circle etc. heb ik geïntroduceerd in het conservatieve accountancy. Allemaal geleerd in het buitenland en met succes geïmplementeerd in mijn eigen kantoor. Dit heb ik allemaal gedeeld in mijn blogs en boeken met een grote schare volgers. Nooit gedacht dat ik ooit een boek zou schrijven. Maar inmiddels zijn het er twee;  ‘De reiskoffer van de proactieve accountant’ en binnenkort de lancering van mijn tweede boek ‘Een positief reisadvies van de proactieve accountant”. 

Na zoveel jaar bloggen bestaat het gevaar om in herhaling te vervallen. Niet dat ik geen ideeën meer heb over accountancy, integendeel! Maar ik denk dat nu tijd is om mijn 25 jaar ervaring in accountancy te delen met mijn (potentiële) clienten. Het valt mij namelijk op dat lang niet alle ondernemers het maximale uit hun onderneming halen. Daarom begin ik binnenkort te bloggen met tips en adviezen voor ondernemers. Dat sluit ook goed aan met de laatste blogs over de advieskansen voor accountants aan ondernemers. Ik wil de koe bij de horens vatten en niet bij de critici scharen dat accountants niet kunnen of willen adviseren. 

De adviesfunctie ontwikkelen is ook hard nodig omdat de administratieve verwerking en rapportages door ICT steeds meer geautomatiseerd verloopt. Ik ervaar het zelf dagelijks en heb de afgelopen maand grote stappen gezet met de implementatie van een nieuw administratiepakket Snelstart. Mijn clienten hebben het pakket gratis ontvangen en kunnen nu online factureren en facturen in PDF en UBL formaat verzenden. Bankmutaties worden dagelijks door de bankkoppeling verwerkt. Ook inkomende facturen kunnen worden ingelezen en of middels een App gescand en geboekt worden. Betalingen kunnen worden verrichten vanuit het pakket zonder opnieuw in te voeren in telebankieren. Klinkt als een utopie maar het is inmiddels realiteit op mijn kantoor. De tijd die ik nu bespaar besteed ik nu aan het adviseren. Daarom heb ik de afgelopen tijd geïnvesteerd in mijn kantoororganisatie en wat minder geblogd. 

Opvallend is dat veel accountants niet zo denken. In plaats daarvan posten ze berichten op sociale media trots foto’s van papieren jaarrapporten 2017, met de vermelding dat ze eerste gereed hebben. Behalve dat het anno nu compleet achterhaald is om een papier jaarrekening uit te brengen toont het de focus op compleet achterhaalde dienstverlening. De jaarrekening is verworden tot een noodzakelijk kwaad en een commodity. Met deze instelling zal advisering als een bijproduct blijven en niet de core business van uw accountancy praktijk worden.

Ik hoop dat de nieuwe blogs accountants zal blijven inspireren om vooral door te gaan met hun goede accountancy werkzaamheden maar vooral meer hun natuurlijke adviesfunctie te ontwikkelen. Lees daarom binnenkort over 7 geheimen voor succesvol ondernemen voor MKB-ers! 

Staytuned! 

020-4820610

www.spoelstra-scherer.nl  

1. jan, 2018

I went to Australia 4 years ago. I met Rob Nixon and Colin Dunn of Panalitix. During the 2 days seminar I learned more than 20 years permanent education in Holland! They teached me how to run a succesful accounting firm. Their approach was a complete revolution. I learned a new business model based on value pricing and advisory services. Measuring leads, conversion & retention rate, client acquisition costs (CAC), average hourly rate (AHR),  number of transactions and project value etc. Marketing and sales skills has been developed. And the result was great! After years of financial hybernation I realised a yearly 10% growth and I gained 145% extra revenue in 4 years! I realised also one of the highested AHR of the SME accountancy industry! This new method was also awarded with Dutch national accountancy award in 2015, and two nominations for the Exact cloud award. All credits to Rob and Panalitix. I can highly recommend all accountants to do a make over like I did. You can start by reading Rob’s book The perfect firm. This book is available in my webshop. And hopefully Rob will visit the Benelux in the future. Thank you Rob and Colin for everything I learned from you. 

 www.panalitix.nl 

30. dec, 2017

Veel 50 jarige ondernemers ervaren deze jaren als fase van rijpheid en gericht op zo aantrekkelijk en overdraagbaar maken van hun onderneming aan potentiële kopers. Maar dat is niet eenvoudig. Vaak is de onderneming nog te afhankelijk van de ondernemer zelf. De ondernemer is zelf de meest waardevolle activa! Om een onderneming te kunnen verkopen en de ondernemer met pensioen te laten gaan moet daar verandering in komen. Maar hoe gaat u uw bedrijf vormgeven zodat u met gerust hart met pensioen kunt gaan?

Tijd vliegt en is voorbij voor u het weet.

Als 50er moet u zeker aan uw pensioen denken. Weet u wanneer u wilt stoppen met werken? Heeft u iets gebouwd wat u kunt verkopen? Hoeveel heeft u nodig voor uw pensioen? Vergis u niet, vrije tijd kost geld. Wellicht meer dan u denkt. Want nu u niet meer werkt, heeft u meer tijd om uit te geven. Dit is gesprek dat een accountant moet voeren met zijn clienten. Maar heeft u als accountant überhaupt over uw eigen toekomst nagedacht?

Hoe overdraagbaar is uw accountantskantoor? Kan het zelfstandig opereren zonder aanwezigheid van de vennoten?  Hoe zou het presteren? Maakt het winst of verlies? En heeft het nog groeipotentie? Dat kan becijferd worden. Breng de vennoten omzet (uw declarabele omzet) in mindering op uw winst (voor vennoten beloning) en kijk wat er overblijft. Mocht er een beperkte winst of zelfs een verlies resteren dan kunt u zich afvragen waarom uw huidige kantoor nodig heeft. U kunt vanaf huis gaan werken, heeft u minder kosten en zo zelf uw clienten bedienen. Minder (personeels) zorgen en meer geld verdienen. 

Echte ondernemers zien een onderneming als handelswaar.  Dat betekent dat het altijd overdraagbaar dient te zijn. Dat betekent ook dat het operationeel is zonder sleutelfiguren. Dat personeel vervangbaar is. Maar als een onderneming sterk op u leunt dan heeft u geen onderneming maar een betaalde baan en hopelijk met goed salaris. Als dat uw strategie is, is dat oké. Maar dan moet u wel weten dat een betaalde baan GEEN waarde vertegenwoordigt en enkel een tijdelijke kasstroom genereert.

Als u een overdraagbare accountants onderneming wilt bouwen dan moet u denken aan een juiste mix van productiefactoren arbeid en kapitaal. U hebt personeel en gereedschap (software en hardware) nodig die u het werk uithanden neemt. U moet niet alleen uw vak uitoefenen maar ook ondernemen. Dat betekent ook aan marketing doen en verkopen. Dat vraagt om gestructureerde en planmatige werkwijze. Ook uw verdienmodel vraagt om aanpassing, een die niet afhankelijk is van uurtje factuurtje maar die maandelijks vaste omzet genereert. Idealiter zou het zo moeten zijn dat u drie maanden of langer op vakantie zou kunnen gaan en de onderneming zou ongestoord doorgaan. Lukt dat dan volgen hier nog drie tips voor een succesvolle overdracht of pensionering.

1. Tijd om te verkopen?

Wie zijn uw potentiële kopers? Kunt u ze vinden?  Onderhoud u inmiddels contacten met ze of is het tijd omdat te gaan doen? Zijn er mogelijk opvolgers in uw zaak of familieleden die geïnteresseerd zijn? Heeft u de nodige voorbereiding gedaan zodat u met vlag en wimpel een due diligence doorstaat en de vraagprijs kan rechtvaardigen? Kunt u afstand nemen van de zaak en wilt u die verkopen? Mocht u op een cash cow zitten dan is een optie om eigendom te behouden maar iemand anders aan het roer te zetten waar u de vruchten van plukt in de vorm dividend.

2. Denk aan uw nalatenschap

Als u een succesvolle zaak hebt opgebouwd en u uw schaapjes op het droge hebt is het tijd om te denken over uw nalatenschap. Wat wilt u achterlaten? Kunt u iets bijdragen door iets na te laten? Er is immers meer dan werken alleen. U leeft niet om te werken maar werkt om te leven. En hoe is het is om iets charitatiefs te doen en andere te helpen? 

3. Werk met pret dan verhoogt uw omzet 

Ik hoop dat u wat aan deze serie over advies generatie heeft gehad. Nog een advies: waar u zich ook bevindt en wat u ook doet doe het met plezier. Plezierig werken is een belangrijk onderdeel voor succes! ik wens u een voorspoedig en gelukkig nieuw jaar! 

tel. 020-4820612

www.panalitix.nl

27. dec, 2017

Wat staat de ondernemer die als 20 jarige starter en later als 30er de groeifase is doorgekomen als 40er te wachten?

Veel ondernemers denken terug over hun carrière en wat ze bereikt hebben. Een ding dat opvallend vaak genoemd wordt, is vertrouwen en respect. Wanneer u de veertig bereikt gaan mensen u anders zien en benaderen. U ziet dat ouder bent dan uw bestaande  clienten en mogelijke klanten. Dit leeftijdsverschil geeft mensen vertrouwen omdat ze “oudere” benaderen voor hun kennis en ervaring. Dit is een natuurlijk voordeel als 40er mits u het kunt voeden met levenservaring. Dit verzacht de pijn van de eerste grijze haren en kaalheid die ook op deze leeftijd verschijnen!

Gedurende de afgelopen twee decennia heeft u veel geleerd, maar een veel voorkomende fout is dat u blijft in herhaling, steeds hetzelfde handelingen te doen. Een uitdaging voor een 40er is om te blijven leren en ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en ervaringen blijven op doen. Zolang u zich omringt met jong en talentvol personeel en hen moedigt aan om met ideeën te komen (en de beste op te volgen) bevindt u zich in een gezonde omgeving.

In termen van de ondernemingscyclus, is de ondernemende 40er te typeren als de fase van rijpheid. Natuurlijk varieert dit per soort onderneming en een 40jarige ondernemer kan ook een starter zijn. Maar na 20 jaar ondernemerschap bent u de fasen van starter en groei nu belandt in een volwassen onderneming. Als dat het geval is dan is het zaak om de volgende adviezen in ogenschouw te nemen.

1. Verander niet om te veranderen

Als uw onderneming goed draait, weersta de verleiding voor verandering uit verveling! Blijf de goede dingen doen en behaal de successen. Met andere woorden laat u niet afleiden en begin geen nieuwe activiteiten naast de bestaande. Dit gaat absoluut ten kosten van de huidige onderneming. Het is namelijk niet iedereen gegeven om meerdere ondernemingen tegelijk te runnen. U bent geen Richard Branson (Virgin) of Donald Trump. Hoewel aan de ondernemersvaardigheden van die laatste zwaar getwijfeld wordt.

2. Beloon u zelf

Als u een stabiel inkomen en verdienmodel hebt gerealiseerd met de juiste rechtsvorm kunt u eens denken om liquiditeiten uit de zaak te halen. U hebt immers hard gewerkt en het is tijd om hiervoor beloond te worden. U leeft niet om te werken maar werkt om te leven! Wacht niet met het realiseren van uw “bucketlist” voordat het te laat is. Rob Nixon CEO Panaltix spreekt over “Wat is uw Ferrari”. Dat wil zeggen, laat niet op uw uitvaart door uw nabestaande spreken dat uw grootste wens was om ooit een Ferrari te rijden. Iets was u door gebrek aan tijd of financiën nooit gerealiseerd heeft. Dit voorbeeld spreekt mij enorm aan. Ik kocht op mijn 40ste een Morgan sportwagen. Daarmee kwam mijn jongensdroom uit! 

3. Disruptie ligt op de loer. 

Wees bewust van veranderingen in uw branche. Omdat u al een paar decennia werkzaam bent is de verleiding groot dat u alles al weet. Maar denk aan Kodak, die onderkende te laat de opmars van digitale fotografie. Zo ontsloeg het de ontwikkelingsafdeling die notabene de digitale camera had bedacht. En al snel werd het slachtoffer van digitale disruptie. Juist nu is de tijd rijp voor digitale disruptie als gevolg van technologische veranderingen ongeacht in welke branche u zich bevindt. Het is belangrijk dat u openstaat voor veranderingen in uw bedrijfstak en economie. Accountancy bevindt zich in de frontlinie van de verandering. Eerder sprak ik al over een tsunamie van verandering dat opkomst is. 

4. Delegeer

Wellicht is de tijd rijp om een personeel en management team te vormen en uw onderneming minder afhankelijk te maken van u als persoon. De meeste ondernemingen hebben een afdeling marketing, klantenservice, financiën en administratie. Als u al deze rollen zelf uitvoert dan neemt u mogelijk te veel hooi op uw vork. Voorzichtige investeringen in de juiste mensen kunnen een groot verschil maken en uw ondernemingsgroei nieuw leven inblazen. 

5. Het wordt zwaar, maar geen zorgen!

De volwassenheid fase kenmerkt zich door de langste periode in een levenscyclus van een onderneming. Du moment dat de verkopen pieken, start het verval. Dat is het risico waar u als 40er op bedacht moet zijn. Juist wanneer alles lekker lijkt te gaan! Maar dat is normaal alleen moet uw weten wat de volgende stap is die u moet gaan zetten voordat dit moment zich voordoet. Een geruststelling is dat u nu veerkrachtiger bent als 40er dan in uw begin jaren. Het is vallen en opstaan zoals u al eerder hebt ervaren.

De bovenstaande adviezen bieden toekomstperspectief. Bedenk goed dat ongeacht uw mogelijke tegenslagen, u met een geplande weloverwogen aanpak en met de juiste investeringen tot bevredigende uitkomsten kan realiseren!

Volgende blog gaat over adviezen voor 50ers. Staytuned!

www.panalitix.nl

tel. 020-4820612