PANklare blogs over accountancy

12. mrt, 2018

Onderzoek toont aan dat 50% van de MKB ondernemingen over 5 jaar niet meer bestaat. Dat is een onthutsende uitkomst. Er zijn veel redenen hiervoor te bedenken, maar de belangrijkste is dat dit komt door slechte financiële beslissingen – en daar kan een accountant een rol spelen.

Helaas kunnen de meeste cliënten zich geen interne controller veroorloven of ze zijn zich niet bewust van het nut hiervan. Ze zijn namelijk druk bezig met zakendoen, klantencontacten en verkopen. Maar ze hebben een financieel professional op het gebied van accountancy wel degelijk nodig. Juist nu meer dan ooit. Opvallend is de meerderheid van de MKB’ers niet bekend is met de diensten die een accountant kan bieden naast het samenstellen en aangiftewerk. En daar ligt een grote kans voor elk kantoor dat het dienstenaanbod wil uitbreiden.

De ondersteuning door een ervaren, deskundige financieel professional was een luxe die veel MKB’ers zich niet konden veroorloven. Maar nu is het wel mogelijk en betaalbaar. Door een combinatie van praktijkkennis en -ervaring, internetboekhouden, mobiele communicatietechnologie en moderne data-analyse kan de moderne accountant zijn rol uitbreiden als ‘Online Management Accountant (OMA)’. Het idee is dat accountants vanaf afstand – oftewel online – hun cliënten helpen, en de tijd en middelen verdelen over meerdere cliënten, waardoor kosten gespreid kunnen worden.

OMA

Een online management accountant (OMA):

 • is een parttime controller die slechts een fractie kost van een fulltime equivalent
 • is begaan met het wel en wee van de onderneming;
 • functioneert als een klankbord en financieel geweten;
 • is de noodzakelijke bedrijfsadviseur.

Trends

Waarom ontwikkelt die accountantsrol van financial accountant naar management accountant? Dit komt door de volgende trends:

 • samenstelwerk wordt een commodity;
 • toename van de concurrentie binnen accountancy;
 • prijsdruk;
 • technologische ontwikkeling van de administratiepakketten

Door deze trends is het belangrijk dat een accountantskantoor zich onderscheidt me de aangeboden dienstverlening. Het aanbieden van samenstelwerk en het verzorgen van aangiftes is nu een basisdienst, die steeds meer als commodity wordt gezien. Het hedendaagse kantoor biedt meer financieel inzicht en analyses en gaat dus verder dan het klassieke boekhouden en samenstel- en aangiftewerk.

Dienstverlening

De accountancybranche kent een grote verscheidenheid, variërend van de eenpits administrateur tot de detacheringsafdeling van de grote kantoren. De dienstverlening is onderteverdelen in 4 segmenten:

 • boekhouden
 • boekhouden+
 • financial accountancy
 • management accountancy

Dit zijn de basisdiensten die van toepassing zijn op alle kantoren, van groot tot klein. Deze diensten vormen de ‘value chain’ in accountancy. Naarmate een kantoor meer diensten aanbiedt, neemt de toegevoegde waarde toe. De oorspronkelijke diensten zullen steeds meer worden geautomatiseerd en verworden tot een commodity. Die procesmatige diensten dienen niet meer de focus te zijn, meer persoonlijke advisering wel.

Value added service

Vooruitstrevende en innovatieve kantoren spelen hierop in door aanvullende diensten met een hogere toegevoegde waarde aan hun cliënten aan te bieden. Maar wat betekent ‘value-added service’ – of in het Nederlands ‘toegevoegdewaardediensten’? We spreken dan over dienstverlening die verder gaat dan het basisboekhouden en samenstelwerk, en meer diepgaand analysewerk, zoals controllers dit verrichten bij grotere ondernemingen. Dit betekent een grote verschuiving voor veel accountantskantoren die MKB-ondernemers bedienen. Het betekent ook een verandering in zowel het verdienmodel als de denkwijze binnen accountancy.

Alles online

Als alle administraties ontsloten zijn via het internet, wordt het boekhouden eenvoudiger. Het werk dat eerder tijdrovend en arbeidsintensief was, wordt meer gestroomlijnd, efficiënter en vooral sneller. Neem als voorbeeld de bankkoppeling; deze koppeling scheelt een kantoor zeeën van tijd. De focus moet slimmer – en niet harder – werken zijn. Hoe efficiënter een accountant zijn proces inricht, des te minder tijd besteedt een kantoor aan foutherstel. Dit maakt tijd vrij voor aanvullende adviesdiensten en levert meer toegevoegde waarde.

Mindshift

De OMA-rol is de logische vervolgstap. Echter, om die rol te verkrijgen moeten accountants die rol wel eerst zien en willen hebben. Dit vraagt om een mindshift, maar zeker geen grote. De meeste accountants beschikken namelijk over de benodigde kennis, vaardigheden. Belangrijk is dat ze deze diensten daadwerkelijk gaan aanbieden, daarbij geholpen door internetboekhouden, bankkoppelingen en de inzet van dashboards. Maar wat nog belangrijker is, is de verandering van de kantoorideologie en -benadering. Een OMA vraagt om een aantal fundamentele veranderingen in de bedrijfsfilosofie. Het vraagt onder meer om een andere samenwerking en relatie met de cliënt. De rol van OMA verlangt van de accountant dat hij:

 • minder focust op het traditionele boekhoudproces;
 • bouwt aan een persoonlijke relatie met zijn cliënten;
 • zich richt op de cliëntcontactmomenten, zowel persoonlijk als online;
 • luistert en leert wat de doelen van de cliënten zijn;
 • bij de cliënten benadrukt dat hij hen wilt helpen om hun doelen te realiseren;
 • de ‘trusted advisor’ of vertrouwenspersoon wordt.

Heeft de accountant eenmaal deze filosofie omarmd, dan helpt technologie hem op weg. Zo wordt het mogelijk om overal via een mobiel device de cliënten van dienst te zijn. Hij kan de OMA zijn voor een aantal cliënten tegelijk. Door de toegankelijkheid van de data kan hij waardevolle adviezen verstrekken die verder rijken dan de traditionele diensten.

Deze aanpak heeft drie belangrijke voordelen:

 • assistentie op afstand levert efficiencyvoordelen op;
 • de traditionele dienstverdeling is de start van nieuwe dienstverlening;
 • het maakt een accountantskantoor aantrekkelijker dan andere kantoren.

Is deze rol van OMA iets voor ieder kantoor? Dat hangt ervan af of een kantoor wil groeien in een digitale omgeving. Accountancy staat op een omslagpunt ten aanzien van hoe diensten worden aangeboden, en biedt kansen voor kantoren die ze zien.

 Maar daar zijn voorwaarden aan verbonden:

 • Is een kantoor bereid om het dienstenpakket te verbreden?
 • Is een kantoor in staat om te bewegen van een procesgerichte administratiepraktijk naar een persoonlijke of online adviespraktijk?
 • Heeft een kantoor in technische en financiële zin de middelen om te investeren in een cloud-omgeving met online verslaggeving en data-analyse?
 • Is er voldoende capaciteit aanwezig om het groeiende aantal cliënten per accountant te gaan bedienen?
 • heeft het kantoor de juiste cliënten die de voordelen van deze uitgebreide vorm van dienstverlening zullen ervaren?

In essentie kan iedere accountant datgene gaan doen wat hij altijd wilde: ondernemers helpen om betere beslissingen te nemen. En dat is precies waar een kantoor zich kan onderscheiden van de rest: door adviezen te verstrekken die ondernemers helpen om succesvol te ondernemen.

www.spoelstra-scherer.nl

020-2820610

15. feb, 2018

Een positief reisadvies voor de Proactieve Accountant Gebundelde inspiratiecolumns De gevolgen van de digitalisering binnen accountancy worden langzaamaan zichtbaar. De bedrijfstak worstelt met een reactie. Een beroepsorganisatie die wanhopig op zoek is naar een visie. Kantoren speuren naar de juiste softwaretoepassingen, nieuwe vormen van dienstverlening en invoering van nieuwe verdienmodellen. Ook ik zocht naar een oplossing en ging hier regelmatig voor op reis. Op een van die inspiratiereizen ontmoette ik zelfs Max Verstappen. In zijn racestrategie zag ik opmerkelijk genoeg overeenkomsten met de Panalitix accountantsstrategie, die Rob Nixon (CEO van Panalitix) wereldwijd propageert op diverse congressen. Daar presenteert hij met veel passie zijn oplossing. De kern van zijn boodschap: stap af van uurtje-factuurtje, introduceer value pricing, implementeer cloudsoftware, ontwikkel uw verkoopvaardigheden en marketingactiviteiten, verbreed uw dienstenpakket en word de trusted advisor van uw cliënt.

Dit boek bevat een selectie van mijn columns waarin ik in de periode januari 2016 tot en met september 2017 mijn succesvolle roadmap volgens het Panalitix-concept naar The Perfect Firm beschrijf. Ik zeg: heb moed, toon lef en geef net als Max vol gas, maar dan met uw kantoor!

Binnenkort verkrijgbaar in mijn webshop. Grijp niet mis! Voorinschrijving nu gestart. marcel@spoelstra-scherer.nl

30. jan, 2018

Ask yourself if you are doing today is bringing your closer to where you want to be tomorrow. Dat is de vraag die ik mij eind vorig jaar ook stelde.

Een nieuw jaar betekent voor vele de start van iets nieuws. Dat geldt ook mij. De afgelopen vier jaar heb ik met veel plezier geblogd over en veoor accountants. Onderwerpen als digitale disruptie, value pricing, client service coördinator, toegevoegde waarde, adviesdiensten, accountants-strategiekaart, one page plan, accountants golden circle etc. heb ik geïntroduceerd in het conservatieve accountancy. Allemaal geleerd in het buitenland en met succes geïmplementeerd in mijn eigen kantoor. Dit heb ik allemaal gedeeld in mijn blogs en boeken met een grote schare volgers. Nooit gedacht dat ik ooit een boek zou schrijven. Maar inmiddels zijn het er twee;  ‘De reiskoffer van de proactieve accountant’ en binnenkort de lancering van mijn tweede boek ‘Een positief reisadvies van de proactieve accountant”. 

Na zoveel jaar bloggen bestaat het gevaar om in herhaling te vervallen. Niet dat ik geen ideeën meer heb over accountancy, integendeel! Maar ik denk dat nu tijd is om mijn 25 jaar ervaring in accountancy te delen met mijn (potentiële) clienten. Het valt mij namelijk op dat lang niet alle ondernemers het maximale uit hun onderneming halen. Daarom begin ik binnenkort te bloggen met tips en adviezen voor ondernemers. Dat sluit ook goed aan met de laatste blogs over de advieskansen voor accountants aan ondernemers. Ik wil de koe bij de horens vatten en niet bij de critici scharen dat accountants niet kunnen of willen adviseren. 

De adviesfunctie ontwikkelen is ook hard nodig omdat de administratieve verwerking en rapportages door ICT steeds meer geautomatiseerd verloopt. Ik ervaar het zelf dagelijks en heb de afgelopen maand grote stappen gezet met de implementatie van een nieuw administratiepakket Snelstart. Mijn clienten hebben het pakket gratis ontvangen en kunnen nu online factureren en facturen in PDF en UBL formaat verzenden. Bankmutaties worden dagelijks door de bankkoppeling verwerkt. Ook inkomende facturen kunnen worden ingelezen en of middels een App gescand en geboekt worden. Betalingen kunnen worden verrichten vanuit het pakket zonder opnieuw in te voeren in telebankieren. Klinkt als een utopie maar het is inmiddels realiteit op mijn kantoor. De tijd die ik nu bespaar besteed ik nu aan het adviseren. Daarom heb ik de afgelopen tijd geïnvesteerd in mijn kantoororganisatie en wat minder geblogd. 

Opvallend is dat veel accountants niet zo denken. In plaats daarvan posten ze berichten op sociale media trots foto’s van papieren jaarrapporten 2017, met de vermelding dat ze eerste gereed hebben. Behalve dat het anno nu compleet achterhaald is om een papier jaarrekening uit te brengen toont het de focus op compleet achterhaalde dienstverlening. De jaarrekening is verworden tot een noodzakelijk kwaad en een commodity. Met deze instelling zal advisering als een bijproduct blijven en niet de core business van uw accountancy praktijk worden.

Ik hoop dat de nieuwe blogs accountants zal blijven inspireren om vooral door te gaan met hun goede accountancy werkzaamheden maar vooral meer hun natuurlijke adviesfunctie te ontwikkelen. Lees daarom binnenkort over 7 geheimen voor succesvol ondernemen voor MKB-ers! 

Staytuned! 

020-4820610

www.spoelstra-scherer.nl  

1. jan, 2018

I went to Australia 4 years ago. I met Rob Nixon and Colin Dunn of Panalitix. During the 2 days seminar I learned more than 20 years permanent education in Holland! They teached me how to run a succesful accounting firm. Their approach was a complete revolution. I learned a new business model based on value pricing and advisory services. Measuring leads, conversion & retention rate, client acquisition costs (CAC), average hourly rate (AHR),  number of transactions and project value etc. Marketing and sales skills has been developed. And the result was great! After years of financial hybernation I realised a yearly 10% growth and I gained 145% extra revenue in 4 years! I realised also one of the highested AHR of the SME accountancy industry! This new method was also awarded with Dutch national accountancy award in 2015, and two nominations for the Exact cloud award. All credits to Rob and Panalitix. I can highly recommend all accountants to do a make over like I did. You can start by reading Rob’s book The perfect firm. This book is available in my webshop. And hopefully Rob will visit the Benelux in the future. Thank you Rob and Colin for everything I learned from you. 

 www.panalitix.nl 

30. dec, 2017

Veel 50 jarige ondernemers ervaren deze jaren als fase van rijpheid en gericht op zo aantrekkelijk en overdraagbaar maken van hun onderneming aan potentiële kopers. Maar dat is niet eenvoudig. Vaak is de onderneming nog te afhankelijk van de ondernemer zelf. De ondernemer is zelf de meest waardevolle activa! Om een onderneming te kunnen verkopen en de ondernemer met pensioen te laten gaan moet daar verandering in komen. Maar hoe gaat u uw bedrijf vormgeven zodat u met gerust hart met pensioen kunt gaan?

Tijd vliegt en is voorbij voor u het weet.

Als 50er moet u zeker aan uw pensioen denken. Weet u wanneer u wilt stoppen met werken? Heeft u iets gebouwd wat u kunt verkopen? Hoeveel heeft u nodig voor uw pensioen? Vergis u niet, vrije tijd kost geld. Wellicht meer dan u denkt. Want nu u niet meer werkt, heeft u meer tijd om uit te geven. Dit is gesprek dat een accountant moet voeren met zijn clienten. Maar heeft u als accountant überhaupt over uw eigen toekomst nagedacht?

Hoe overdraagbaar is uw accountantskantoor? Kan het zelfstandig opereren zonder aanwezigheid van de vennoten?  Hoe zou het presteren? Maakt het winst of verlies? En heeft het nog groeipotentie? Dat kan becijferd worden. Breng de vennoten omzet (uw declarabele omzet) in mindering op uw winst (voor vennoten beloning) en kijk wat er overblijft. Mocht er een beperkte winst of zelfs een verlies resteren dan kunt u zich afvragen waarom uw huidige kantoor nodig heeft. U kunt vanaf huis gaan werken, heeft u minder kosten en zo zelf uw clienten bedienen. Minder (personeels) zorgen en meer geld verdienen. 

Echte ondernemers zien een onderneming als handelswaar.  Dat betekent dat het altijd overdraagbaar dient te zijn. Dat betekent ook dat het operationeel is zonder sleutelfiguren. Dat personeel vervangbaar is. Maar als een onderneming sterk op u leunt dan heeft u geen onderneming maar een betaalde baan en hopelijk met goed salaris. Als dat uw strategie is, is dat oké. Maar dan moet u wel weten dat een betaalde baan GEEN waarde vertegenwoordigt en enkel een tijdelijke kasstroom genereert.

Als u een overdraagbare accountants onderneming wilt bouwen dan moet u denken aan een juiste mix van productiefactoren arbeid en kapitaal. U hebt personeel en gereedschap (software en hardware) nodig die u het werk uithanden neemt. U moet niet alleen uw vak uitoefenen maar ook ondernemen. Dat betekent ook aan marketing doen en verkopen. Dat vraagt om gestructureerde en planmatige werkwijze. Ook uw verdienmodel vraagt om aanpassing, een die niet afhankelijk is van uurtje factuurtje maar die maandelijks vaste omzet genereert. Idealiter zou het zo moeten zijn dat u drie maanden of langer op vakantie zou kunnen gaan en de onderneming zou ongestoord doorgaan. Lukt dat dan volgen hier nog drie tips voor een succesvolle overdracht of pensionering.

1. Tijd om te verkopen?

Wie zijn uw potentiële kopers? Kunt u ze vinden?  Onderhoud u inmiddels contacten met ze of is het tijd omdat te gaan doen? Zijn er mogelijk opvolgers in uw zaak of familieleden die geïnteresseerd zijn? Heeft u de nodige voorbereiding gedaan zodat u met vlag en wimpel een due diligence doorstaat en de vraagprijs kan rechtvaardigen? Kunt u afstand nemen van de zaak en wilt u die verkopen? Mocht u op een cash cow zitten dan is een optie om eigendom te behouden maar iemand anders aan het roer te zetten waar u de vruchten van plukt in de vorm dividend.

2. Denk aan uw nalatenschap

Als u een succesvolle zaak hebt opgebouwd en u uw schaapjes op het droge hebt is het tijd om te denken over uw nalatenschap. Wat wilt u achterlaten? Kunt u iets bijdragen door iets na te laten? Er is immers meer dan werken alleen. U leeft niet om te werken maar werkt om te leven. En hoe is het is om iets charitatiefs te doen en andere te helpen? 

3. Werk met pret dan verhoogt uw omzet 

Ik hoop dat u wat aan deze serie over advies generatie heeft gehad. Nog een advies: waar u zich ook bevindt en wat u ook doet doe het met plezier. Plezierig werken is een belangrijk onderdeel voor succes! ik wens u een voorspoedig en gelukkig nieuw jaar! 

tel. 020-4820612

www.panalitix.nl