16. mrt, 2020

COVID 19 – CORONA AANPAK

Op dit moment is de wereld in de ban van het Coronavirus. Of u nu gelooft dat het overdreven of echt is, het feit blijft dat u hier direct of indirect mee te maken heeft.

Om de gezondheid van onze medewerkers en daarmee de continuïteit in de dienstverlening naar u te zorgen bezoeken en ontvangen wij geen klanten tot het einde van de maand. Doordat onze kantoor omgeving 100% cloudbased is kunnen wij onze werkzaamheden indien noodzakelijk vanaf thuis voortzetten. De periodieke werkzaam zoals het verzorgen van (salaris-)administraties en bijbehorende belastingaangiftes (LB en BTW) komen daardoor niet in gevaar.  Wij proberen de eerder gecommuniceerde planning voor het verzorgen van het jaarwerk (IB en VPB aangiftes en jaarrekening 2019) te volgen. Wij vragen om begrip als elders onze aandacht wordt gevraagd voor fiscale noodhulp te verlenen bij ondernemers in financiële nood.

Hieronder volgen een aantal aanbevelingen die wij hebben genomen en met u delen of waarbij kunnen assisteren:

1. ZORG VOOR VEILIGE WERKPLEK

 • Maak duidelijke regels over hygiëne die de gezondheid en veiligheid bevorderen. Zorg voor voldoende zeep en andere desinfecterende middelen. Maak de werkplek vaker schoon dan gebruikelijk.
 • Beperk uw afspraken met persoonlijk contact. Maak gebruik van technologische hulpmiddelen. Bevorder virtueel vergaderen (Skype, Zoom), telefonisch- en emailverkeer (Office 365).
 • Indien klanten niet meer kunnen of willen komen overweeg een oplossing om leveringen te laten bezorgen.

2. BEWAAK UW CASHPOSITIE

 • Inventariseer uw liquiditeitspositie (zakelijk en privé). Heeft u voldoende reserves om de komende 4 en 12 weken rond te komen? Let niet alleen op de kosten maar ook op aflossingsverplichtingen en belastingen.
 • Met de beschikbare liquiditeiten bedoelen wij niet alleen de kasreserves. Over welke vlottende activa (voorraden en debiteuren) beschikt u om deze tengelde te maken zodat u over voldoende liquiditeiten kunt beschikken.
 • Bekijk uw voorraadniveaus, bepaal hoeveel voorraad heeft u nodig? Indien ontoereikend, moet u rekening houden met alternatieve leveranciers of producten. Houd rekening met vertraagde leveringen tussen de 4 tot 12 weken.
 • Ondernemers die te maken krijgen met liquiditeitsproblemen door het coronavirus kunnen voor de betaling van hun belastingschulden een beroep doen op bijzonder uitstel bij de Belastingdienst. Dit kunt u aanvragen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW en de loonheffingen. Hiervoor moet u een schriftelijke motivatie, dat uw onderneming in de problemen is geraakt door de coronacrisis, sturen naar de Belastingdienst.
  • Het bijzondere uitstel van betaling vraagt uiteindelijk wel een serieuze onderbouwing. Een bedrijf moet bestaande betalingsproblemen hebben die van tijdelijke aard zijn om in aanmerking te komen voor uitstel. Een ’derde deskundige’, zoals een accountant moet daar een verklaring over geven.
  • Als het verzoek tot bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst is geregistreerd wordt de invordering meteen stopgezet. Een check van deze verzoeken vindt later plaats.
  • Ondernemers met een voorlopige aanslag (VPB en IB), maar door de corona-uitbraak nu een lagere winst verwachten, kunnen een verlaging van de aanslag aanvragen zodat ze meteen minder belasting betalen. Die verzoeken worden door de fiscus meteen goedgekeurd.

3. VOLG DUIDELIJK PERSONEELSBELEID

 • Bespreek uw ziekte- en verlofbeleid zodat dit voor het personeel duidelijk is.
 • Kom met een duidelijke Virus beleid. Communiceer met uw personeel wat te doen als ze worden gediagnosticeerd met Coronavirus.
 • Indien personeel besluit om internationaal te reizen voor vakantie doeleinden, is het verstandig om bij terugkeer 14 dagen in zelfisolatie te gaan en indien mogelijk thuis te werken of verlof op te nemen.
 • Maak een plan als door het werkaanbod of beperkte personele bezetting het werk stil komt te liggen.  Vraag voor uw personeel werktijdverkorting en WW-uitkering aan. Dit is de oplossing bij tijdelijke omzetdaling wegens het coronavirus. Ondernemers doen er verstandig aan daar niet te lang mee te wachten en dit nu te regelen.
  • De werktijdverkorting is aan te vragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel
  • Dit geldt voor minimaal 2 tot maximaal 24 weken voor minstens 20% minder werk(uren). Verbetert de situatie binnen 6 weken dan kunnen uw werknemers weer gewoon aan het werk, maar als er nog geen verbetering is dan kan verlenging worden aangevraagd. Als de werkgever de vergunning voor werktijdverkorting van het ministerie van SZW heeft ontvangen, moet dit aan het UWV worden gemeld via het formulier Melding werktijdverkorting. https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/melden-werktijdverkorting.aspx
  •  Een verlenging van zo’n vergunning hoeft niet opnieuw aan het UWV te worden gemeld. Pas na afloop van de vergunningsperiode kan een werkgever voor zijn werknemers een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting aanvragen mits de werknemers voldoen aan de eisen van de Werkloosheidswet. Een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting moet binnen een week na afloop van de vergunningsperiode worden aangevraagd. Dit is dus in de zevende week nadat de werkgever de vergunning kreeg.

Het belangrijkste is dat u kalm blijft en niet in paniek raakt.  Blijf communiceren naar uw medewerkers en klanten. Blijf op de hoogte van de snel veranderde omstandigheden maar beperk de informatie tot feiten. Neem actie bij gewijzigde omstandigheden. Maar houd contact met ons. Wij kunnen assisteren bij het opstellen van een accountantsverklaring voor het verzoek tot bijzonder uitstel van belasting betalingen of het verlagen van de voorlopige belastingaanslagen.

Vertrouwende u hiermee van dienst te zijn geweest

Met vriendelijke groet,

Spoelstra Accountancy Services BV

Tel 020-4820610

www.spoelstra.ac