PANklare blogs over accountancy

8. nov, 2017

Afgelopen maand was in London en bezocht ik Practice Excellent van Accountingweb. Geen gortdroge inspiratieloze presentaties maar praktische tips en uitwisseling van ervaring hoe succesvol een kantoor te runnen.

Opvallend, gedurfd en confronterend was de presentatie van twee totaal verschillende ondernemers die hun ervaring over accountants deelden. De een was een mannelijke 60 jarige ondernemer met een groothandel. De ander was een jonge vrouwelijke startup in de ICT.

Ik zal u de anekdotes aan leedvermaak besparen maar duidelijk was wel dat ze beide verschillende wensen en diensten verlangenden naast het traditionele accountancywerk. Maar een ding hadden ze gemeen: ze willen betalen voor resultaten tegen een vaste prijs. 

Uw prijs dient daarom niet langer gebaseerd te zijn op uurtje-factuurtje maar op uw toegevoegde waarde. Om dit te realiseren dient u de doelstellingen van uw client te bepalen en welke waarde zij hieraan hechten. Dat kunnen zowel financiële als niet niet financiële doelen te zijn. En vervolgens dient u uw waarde te becijferen. 

De volgende vragen werden gesteld. WHO are they? WHAT do they care about? WHY should they choose you? HOW do we get to engage with you? Opvallend waren de overeenkomsten met de Panalitix interviewtechniek ter bepaling van de adviesdiensten:

  1. Beslissingsbevoegden aanwezig? Verzeker dat u in gesprek bent met de leiding van de onderneming die beslissingen kunnen en mogen nemen. Het is absoluut cruciaal dat dit gebeurt. Om aanbevelingen te kunnen doen dienen alle beslissingsmakers aanwezig te zijn.
  2. Achtergrond bepaling. Voordat u aan het gesprek begint, zorg dat u gedegen onderzoek hebt gedaan naar de financiële situatie van de ondernemer, onderneming en bedrijfstak. Toon de financiële gegevens afkomstig uit de administratie op een (groot) scherm in een dashboard op een grafische wijze. Dit toont overzichtelijk de bedrijfsprestaties in een overzicht.
  3. Wat is de motivatie? Welke plezier zou u de ondernemer doen of welke pijnpunten kunt u hem van verlichten? Informeer bij de cliënt wat het zou betekenen als hij geholpen zou worden. Inventariseer en begrijp wat de doelstellingen van de cliënt zijn. Vraag concreet wat de cliënt de komende 3 en 5 jaar wil realiseren.
  4. Welke problemen spelen er? Wat stopt de client om zijn doelstellingen te realiseren. Vraag de cliënt wat de huidige plannen zijn. De meeste hebben geen plan. 
  5. Meetbaarheid? Hoe kan kan u uw client presenteren dat hij op de juiste koers zit om zijn doelen te realiseren.
  6. Waarde bepaling. Wat bereikt de client als hij zijn doel behaalt? Kan het in geld uitgedrukt worden of is het immaterieel?
  7. Consequentie bepaling. Wat zou gebeuren gebeuren als de client niets doet? Als de cliënt het ontbreekt aan een plan informeer dan wat de consequenties zouden kunnen zijn om een keer iets anders te proberen.
  8. Timing. Kan het nu of later worden gerealiseerd? Benadruk dat het tijd is voor een andere aanpak en beter gister dan vandaag te beginnen en wat de cliënt weerhoudt om nu te starten. 

Evalueer de uitkomsten maar geef niet direct een prijs en plan van aanpak. Maar maak wel een afspraak wanneer u die gaat presenteren. U presenteert later een plan met een drietal verschillende opties waaruit de cliënt kan kiezen en iedere aanpak heeft een vaste prijs. Grote kans dat u op deze wijze de eerder genoemde ondernemers als client zou hebben binnen gehaald.

Tel. 020-4820612 

www.panalitix.nl

18. okt, 2017

Jaarlijkse wordt de top 30 analyse van accountantskantoren opgesteld. De volgorde wordt bepaald door de kantooromzet. Daarnaast wordt de omzet per FTE vermeld. Opvallend is dat 20 van deze 30 kantoren een (marginale) stijging van de omzet per FTE vertonen. Dit komt voornamelijk op conto van de inzet van ICT zoals internet boekhouden, scan en herken, portal gebruik etc. Want ik betwijfel zeer of de omzetstijging komt door meer advisering.

Met het streven naar maximale efficiency, zijn veel kantoren lui geworden. Tijdsreductie met behoud van kwaliteit is het belangrijkste doel geworden, met als gevolg:

 1. Accountants hebben geen tijd meer of besteden geen tijd meer om na te denken wat er echt speelt bij de ondernemer.

2. Uit angst voor budget overschrijdingen en door digitale communicatie voeren accountants minder vaak een goed gesprek met de client.

3. Het service niveau daalt. Alles geautomatiseerd met minder persoonlijk contact.

4. Clienten blijven met onvervulde wensen zitten. En dus adviezen worden onverkocht.

5. Accountants ontwikkelen niet de noodzakelijke commerciële vaardigheden om zich te ontwikkelen tot verstrekker van hoger gewaardeerd advieswerk.

Hoe kan dit tij gekeerd worden? Het belangrijkste is dat accountants meer EXTERN moeten focussen (op hun clienten) in plaats van intern (op hun efficiency). Hoe? 

Tot een aantal jaar geleden waren jaarrekeningen voorzien van grafische meerjaren overzichten van de bedrijfsresultaten. Maar in hun drang van tijdbesparing en hun streven naar nihilisme ter rechtvaardigen van prijsreductie zijn die verloren gegaan. Wat een gemiste kans! Dit is een eerste stap voor een evaluatie van de bedrijfsresultaten die met de client besproken kan worden. Het is een goede aanleiding voor herinvoering van een goed gesprek. Denk bijvoorbeeld aan een opvallende daling van de bruto marge of stijging van de verkopen. Vraag of ze tevreden zijn met deze uitkomsten. Zo nee wat gaan ze eraan doen of u kunt ze helpen.

De doorsnee accountant is getraind om zijn jaarwerk technisch gezien goed uit te voeren. Helaas is hij weinig getraind om advieskansen te ontdekken door o.a. gebrek aan zelfvertrouwen. Accountants weten zich geen raad als een client ad-rem reageert met de opmerking “wat weet jij over succesvol ondernemen?”, als zij hun adviesdiensten onder de aandacht brengen. Maar wat doen de meeste accountants? Hun kantoor goed runnen natuurlijk!

Ik weiger daarom te geloven dat gestudeerde accountants niet capabel zijn om adviezen ter verbetering van bedrijfsresultaten te verstrekken. Denk aan cashflows, KPI monitoring, omzet en winst analyses, uitkomsten doorrekenen van nieuwe ideeën, wat als analyses en scenario planning. Ik baseer dit op mijn eigen ervaring en ik weet dat veel andere (Australische) accountants het ook doen. 

Accountants zouden deze toegevoegde waarde meer moeten gaan leveren in de tijd die ze nu besparen op het jaarwerk. Zou het niet mooier zijn om jaarlijks per kantoor een lijst te maken met totaal bespaarde belastingen, geassisteerde verbeterde clienten omzet en winst, behaalde financieringen, verbeterde cashflow van uw client? Dat zijn cijfers die de toegevoegde waarde kwantificeren en tot verbeelding spreken. Dat trekt klandizie aan en levert tevreden klanten op.

Tel. 020-4820612

www.panalitix.nl

3. okt, 2017

In accountancy gaat nog steeds de discussie of accountants alleen bij het klassieke jaarwerk zoals opstellen jaarrekeningen en verzorgen van aangiften moeten houden of dat ze hun diensten moeten uitbreiden met advieswerk. De meerderheid zwijgt en denkt dat het wel overwaait en doet……niets! Opvallend want de digitale disruptie is in volle gang bezig met hun broodroof. De volgende feiten spreken voor zich: 

1. Snelle opkomst van internet boekhouden

Uw clienten beschikken over meer data uit hun administratie (niet van hun accountants). Bovendien is het eenvoudiger door minder geschoolde administrateurs bij te houden. Mocht u als accountant nog niet online zijn met uw (clienten)administraties, komt dat omdat dit een bewuste keuze is of uit onwetendheid?

2. Client verwachtingen

Diverse accountants vertellen dat meerdere clienten zich verwonderen waarom de accountantskosten zo hoog zijn, immers internet boekhouden bespaart werk. Wat verwachten clienten echt van u? Als ze alleen op zoek zijn naar belasting besparende tips en het noodzakelijke kwaad zoals jaarrekening en aangiftes opstellen, denkt u dat ze hetzelfde blijven betalen in de toekomst.

3. Concurrentie

De algemene tendens is meer kleinere kantoren. Vaak gestart door voor hun zelf startende accountants of ontslagen administrateurs die door het UWV uit de WW in het ondernemerschap zijn geduwd. 

4. VIA

De Voor Ingevulde Aangifte is een grote verandering. Wat verwacht uw client nog van u? In andere woorden, wat is uw bijdrage?

5. Technologie

Data was voorheen alleen aanwezig op de PC. Nu door mobiele apps wordt dit ontsloten en zelf data entry mogelijk, manueel of door scan en herken. Met andere woorden alle informatie zit letterlijk onder handbereik. 

Dit zijn ontwikkelingen die niet genegeerd kunnen worden. En nu massaal overstappen op adviesdiensten? Ik hoor menig accountant al zeggen: ik adviseer al jaren mijn client. Maar voorzover het al niet duidelijk is geworden in mijn eerder blogs, de nieuwe adviesdiensten gaan verder dan dit ‘klassieke’ advieswerk. Adviesdiensten door accountants betekent andere wegen in slaan, en focussen om clienten te helpen hun doelen en ambities te realiseren. Dat is niet hetzelfde om clienten hun jaarcijfers of aangifte uit te leggen, of ze vertellen wat ze zouden moeten doen. Iedereen en in de toekomst kan ook kunstmatige intelligentie die diensten aanbieden. 

Met de juiste advies vaardigheden en omdat u al over de clienten data beschikt kunt u uw clienten beter helpen dan welke adviseur dan ook. Een geschoolde adviseur stelt goede vragen die hiermee clienten helpt hun situatie te begrijpen. U fungeert meer als coach dan als klassieke adviseur. Ik ben mij gaan realiseren dat vragen stellen meer impact heeft dan alleen adviseren. Ik ben van mening dat deze vorm van advisering c.q. coaching een overlevingsstrategie biedt. Bent u klaar voor de transitie van samenstelpraktijk naar een adviespraktijk? Of denkt u dat het uw tijd wel uitzit. Dan moet ik u uit de droom helpen. 

Het is namelijk steeds eenvoudiger om van accountant te wisselen. Oude desktop systemen en lokaal opgeslagen data maakte het lastig om over te stappen. Internet-boekhouden maakt het eenvoudiger. In de toekomst moet meer toegevoegde waarde, betere service niveau en goed relatiebeheer voorkomen dat clienten snel overstappen.

Druk op een toets en zelfredzaamheid door clienten is niet ver weg. Nu al doen veel clienten zelf aangifte of deponeren jaarstukken. Of zij of u het doet is slechts een kwestie van een muisklik en het verlaagt uw honorarium. 

Accountancy diensten worden een commodity. Recente onderzoeken tonen aan dat het allemaal geautomatiseerd kan worden, robotic accounting is een veel gehoord term. Computers kunnen sneller en nauwkeuriger boeken dan accountants. Met andere woorden tijdbesparing leidt tot omzetdaling, tenminste bij uurtje-factuurtje.

Honorarium verandert. Vaste prijzen doet zijn intrede in accountancy. Een vreemde gewaarwording voor anderen die nog steeds factureren op tijdbesteding. Als de klassieke accountancy diensten een commodity worden en u door advisering onderscheidt van de rest, vraagt dit om een innovatieve prijsaanpak met value pricing. 

Marketing verandert. Als u adviesdiensten wil aanbieden moet uw huidige marketing programma veranderen. Daar horen andere methodes bij om uw expertise te presenteren. Denk aan webinars, seminars, bloggen of een boekschrijven etc. 

Adviesdiensten door accountants nog steeds een ver van mijn bed show of besluit u hier wat aan te doen? Door ontwikkeling van uw adviesvaardigheden en een plan van aanpak (One Page Plan, zie mijn laatste blog) voor uw kantoor is het mogelijk. Alleen zo is het advieswerk niet meer een bijproduct van uw jaarwerk maar het hoofdproduct en overleeft u de digitale disruptie. 

Tel. 020-4820612

www.panalitix.nl

16. sep, 2017

Ondernemers zijn doorgaans goed in hun beroep. Naast dat ze minder rekenkundig en analytische vaardigheden bezitten (zie vorige blog), zijn ze ook minder bedreven in plannen en hoeven ze behalve aan de fiscus en familie ook geen verantwoording af te leggen omtrent hun bedrijfsprestaties. Echter ‘Failing to plan is planning to fail’.

Ik ben de mening aangedaan dat de meeste ondernemers meer tijd spenderen aan het plannen van hun vakanties dan ze aan bedrijfsplanning doen. Niet omdat ze niet willen maar vaak omdat het ze tijd en kennis ontbreekt. Ook focussen ze teveel op verkeerde zaken, teveel gericht op kostenbesparing in plaats van investeringen in groei. Gevolg is dat veel ondernemers geen tijd hebben voor een moment van bezinning, planning en te denken over hun toekomst. Vooral kleinere ondernemingen maken geen meerjarenplannen maar het is zo belangrijk om succesvol te ondernemen. Ik hoor u zeggen, dat zal wel maar wat kan de accountant hierin betekenen? Heel veel. U kunt namelijk assisteren bij het opstellen van een plan en helpen de gewenste uitkomsten te vertalen in financiële doelen, dat heet financiële navigatie. Zo helpt u ondernemers hun doelstellingen te realiseren. 

Heeft u wel eens een strategische planningssessie aangeboden aan uw clienten? Wellicht niet. Vaak gehoorde argumenten om het niet te doen zijn: dat werkt niet voor mijn clienten of ik heb niet de benodigde kennis of zelfvertrouwen om dit te doen en is het wel de taak van een accountant. Accountants met dit gebrek aan zelfvertrouwen of ‘ja maar’ instelling die om die redenen geen planning sessie aanbieden doen hun clienten echt tekort! Dat zijn geen ‘trusted advisors’ maar echte boekhouders. En dat is jammer, want juist deze adviesdiensten worden door clienten erg gewaardeerd. Wel is mijn advies om enkel over cijfers te adviseren. Daar heeft accountant kennis van en dat verwacht een klant ook. Daar ligt uw toegevoegde waarde.

Strategische advisering in de vorm bedrijfsplanning is een van de “awesome 8” adviesdiensten dat kan uitgroeien tot meer dan 30% van uw kantooromzet. Een planningsessie is een opstap naar vervolg diensten zoals een bedrijfsherstructurering, liquiditeitsverbetering, winstverbeteringstraject (inclusief KPI monitoring). En deze diensten kunnen worden verkocht tegen hogere vergoedingen dan de doorsnee accountancy diensten van €3.000 per jaar.

Het One Page Plan format zoals bedacht door internationale groei expert Verne Harn is een perfect uitgangspunt. Verne Harnish, de groei goeroe, is de kracht achter de Rockefeller Habits. Kern van de Rockefeller Habits is het One Page Strategic Plan. Uw gehele bedrijfsplan op één A4tje. Van grote ondernemersdroom (“de BHAG”) tot wat ieder individu dit kwartaal gaat doen. Precies wat u nodig hebt om uw doel te verwezenlijken.De basis van deze methodiek zijn de 4 belangrijkste beslissingen die een ondernemer maakt in zijn bedrijf: mensen, strategie, uitvoering, cash. De strategische planning is verdeeld in tweeën: strategisch denken en uitvoering. uitviering. De strategische planning is verdeeld in tweeën: strategisch denken en uitvoering. uitviering.   Daarom omvat de one page plan twee a4-tjes. De linkerzijde bevat de lange termijn strategie gebaseerd op uw core values, purpose. Het rechterzijde de korte termijn doelstellingen, verantwoordelijkheden en motto voor de komende 90 dagen. Het mooie is als u de one page plan goed bestudeert dan ziet u de overlap met de Golden circle filosofie van Simon Sinek. Zie mijn eerdere blogs. Het plan begint namelijk met de normen en waarden en doelstelling (WHY) en werkt vervolgens de HOW en WHAT uit. Zie bovenstaande plaatje.

Een planning sessie onder leiding van een accountant is heel erg waardevol voor uw client. Een planning sessie resulteert in een duidelijk plan en doelstellingen en verantwoordelijkheid voor implementatie. En onderzoek toont aan dat ondernemers met een plan significant beter scoren t.o.v. zij die geen plan hebben.

Welnu hoe ziet zo’n strategie proces er uit? Die bestaat uit een aantal stappen:

1. Agendeer een strategie sessie met de ondernemer en accountant.

2. Bepaal uw waarde en normen (Core), uw BHAG (big, hairy, audacious goal) en dan uw lange termijn doel over 10 jaar. Hieruit bepaalt u uw 3 jaar, 1 jaar en kwartaal doelen en uw prioriteiten voor het komende jaar en de bijbehorende KPI’s om de voortgang te monitoren.

3. Vervolg sessie met de rest van het personeel eventueel in aanwezigheid met de accountant.

4. Stel verantwoordelijke personen aan en definieer Kritische Performance Indicators (KPIs). 

5. Kwartaal beoordelingsbijeenkomsten met de ondernemer en de accountant.

6. Update, herzien en verbeter de doelstellingen.

7. Wekelijkse houden de ondernemer en het personeel kort overleg over de kwartaal projecten.

8. Iedereen geeft een korte update van de voortgang.

9. Dagelijks 10 minuten staand overleg met alle personeelsleden over de operationele activiteiten.

10. Inhoud van het overleg is wat we vandaag gaan doen, wat speet en wat de hindernis is.

Ik raad u aan eerst voor uw kantoor een strategische planning sessie te houden volgens dit concept, en dan bijvoorkeur onderleiding van een externe adviseur. Ik wil u graag helpen.  Dan ervaart u zelf de voordelen, vervolgens kunt u deze ervaring delen en een sessie met uw clienten doen. Uw clienten zullen hiermee gebaat zijn. De waardering is groot en uw rol als accountant evolueert zo vanzelf van super boekhouder naar ‘trusted advisor’. Veel succes!

tel. 020-4820612